@trek

Rijvaardigheid van heftruckchauffeurs: hoe een blijvende gedragsverandering creëren?

Ongevallen met interne transportmiddelen zijn spijtig genoeg de wereld nog niet uit. Chauffeurs van heftrucks durven wel eens gevaarlijk rijgedrag vertonen. Dit rijgedrag kan verklaard worden door een gebrek aan opleiding ofwel door de binnen het bedrijf aanwezige veiligheidscultuur en/of productiecultuur.

Tijd is immers geld. Gevolg van dit gevaarlijk rijgedrag zijn ongevallen met materiële schade en spijtig genoeg ook letsels en zelfs doden. Jaarlijks zijn er in ons land 2000 ongevallen met hef- en reachtrucks. In 1250 gevallen gaat het om tijdelijke arbeidongeschiktheid, in 200 gevallen zelfs om blijvende arbeidongeschiktheid. Gemiddeld vallen er elk jaar 3 doden te betreuren (bron: onderzoek ASAP.be). De gemiddelde kost voor een bedrijf bedraagt €4000 per jaar en per intern transportmiddel (bron: marktstudie @trk). Tachtig procent van de ongevallen is te wijten aan het gedrag van de mens.

Aanleiding tot innovatie

Koen Terryn is al een 10-tal jaar actief in de opleidingssector voor heftruckschauffeurs. Zo zag hij dat er niet alleen nood was aan een gedegen beginopleiding maar ook aan opvolging en coaching nadien. Het is immers zo dat de heftruckchauffeurs vrij snel hervallen in hun oude gewoonten. Het "@trk coaching"-concept dat @trk ontwikkelde zorgt voor een blijvende gedragswijziging bij de chauffeurs. Het speelt naast kennis en kunde ook in op de attidude van de chauffeurs.

Gedragsverandering

Het "@trk coaching"-concept focust op het in kaart brengen van objectieve criteria en KPI’s inzake rijgedrag van de chauffeur om via een nulmeting, coaching en (zelf)opvolging een positieve gedragswijziging te creëren. Eenmaal de nulmeting in kaart is gebracht per chauffeur en per toestel, kan aan de hand van coaching het verbetertraject gestart worden om een continue verbetering te bereiken en dit zonder terugval.

Innovatie en samenwerking

De oplossing die @trk voorstelt, bestaat uit een hardware- en softwaregedeelte. Op de heftruck wordt een logger geplaatst die de bewegingen (versnelling, snelheid, botsingen) registreert volgens de x-y-z-as. De software interpreteert de data zodat elke chauffeur individueel opgevolgd kan worden. Naast het rijgedrag worden ook de stilstanden in kaart gebracht.
Innoveren betekent meestal samenwerken en dat was bij @trk niet anders. Via DSP Valley kwam @trk in contact met 2 partners voor de ontwikkeling van de hard- en software. In de samenwerkingovereenkomsten werd er eveneens aandacht besteed aan de bescherming van de eigen intellectuele eigendommen. Ook voor het psychologische aspect van gedragsverandering werd beroep gedaan op experts. Momenteel wordt er gewerkt aan de volgende generatie van toestellen waarbij de gegevensoverdracht tussen de heftrucks en de PC draadloos gebeurt. Voor dit project wordt er samengewerkt met Sirris.

Innovatiepaviljoen

In mei toonde @trk in primeur het innovatieve concept op het innovatiepaviljoen van de internationale vakbeurs voor logistiek "Move-it Expo". Er kwamen vele positieve reacties en inmiddels zijn er reeds meerdere klanten die hun heftrucks uitgerust hebben met loggers.

Meer info:

Innovatiecentrum @trek
Rik Candries Kunstlaan 56, verdiep 4C
rik.candries@innovatiecentrum.be 1000 Brussel
T: +32 16 31 10 85
M: +32 487 37 07 88 www.attherighttrack.eu
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube