3rd Wave | Bedrijfsdenken 2.0: it's about time

QRM staat voor ‘Quick Response Manufacturing’ en is een radicale herinterpretatie van productieprocessen: niet langer volumes en massificatie staan centraal, wel doorlooptijd en maatwerk. “Bedrijven moeten denken in functie van markt en vraag van de klant. QRM resulteert opnieuw in groei en sterk verbeterde competiviteit.”

Tot pakweg het einde van de 18e eeuw leefden we in een grotendeels agrarische samenleving, waarin handenarbeid de norm was. Tot de industrialisatie doorbrak, die in 1910 culmineerde in de uitvinding van de lopende band. Vanaf dan draaide alles rond standaardisatie, efficiëntie en schaalvergroting. Die situatie is nu, ruim 100 jaar later, aan een radicale herziening toe, ook al omdat in onze Belgische economie geen sprake meer is van massaproductie – die is geoutsourced naar regio’s als China, Oost-Europa en Brazilië. Tijd voor de derde golf dus, meteen ook de inspiratie voor de naam van dit bedrijf.

Antoon Van Nuffel van 3rd Wave: “Hoe maak je vandaag het verschil in de markt? Niet met grotere volumes en toenemende specialisatie, maar met low volume, high mix: geef de klant wat hij wil op het tijdstip dat hij het wil. Een idee van professor Rajan Suri, die in zijn boeken Quick Response Manufacturing en het beknoptere It’s About Time – tevens het motto van ons bedrijf – beschrijft hoe bedrijven hun doorlooptijden structureel kunnen verkorten door te focussen op time-based in plaats van cost-based competition. Ze besparen daarmee ook geld: geschat wordt dat een reductie van de doorlooptijd met 80 procent goed is voor een kostenbesparing van 25 procent.”

Maar hoe kan die doorlooptijd gereduceerd worden? Heel eenvoudig: amper 5 tot 10 procent van de doorlooptijd wordt gespendeerd aan de touch time, ofte het effectief bezig zijn met dat product. De overige 90 tot 95 procent bestaat uit wachten: op de volgende functionele stap, op een engineer die het te druk heeft met een andere opdracht, op grondstoffen die niet aanwezig zijn .... Het probleem is dat de meeste bedrijven alleen kijken naar die 5 procent: hoe kunnen ze bijvoorbeeld een werkbank efficiënter maken? Terwijl ze eigenlijk een enorme verbetering kunnen bewerkstelligen door het elimineren van  die 95 procent ‘dode’ tijd.

Concreet spreekt Van Nuffel over POLCA (Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authorization), een werkorder-uitvoeringssysteem in het kader van QRM waarbij het productieproces in een beperkt aantal overzichtelijke cellen met multi-inzetbaar personeel wordt opgedeeld, in plaats van in een veelvoud van kleine handelingen waarbij de uitvoerder vaak niet weet waarvoor die uiteindelijk dienen. “Die cellen daarentegen hebben een veel beter zicht op het eindproduct. Elke cel krijgt een takenpakket en is verantwoordelijk voor de totaliteit van de uitvoering. Maar niet in het licht van een due date of deadline, wel van een authorization date (het vroegste startmoment): ze beginnen pas wanneer de vorige cel klaar is en wanneer ze, in de vorm van POLCA-kaart, het signaal hebben gekregen dat ook de volgende cel capaciteit heeft om verder te werken met het eindresultaat van de betrokken cel. Om de flow ongestoord te laten verlopen moet er immers steeds vrije capaciteit zijn. Wat ook inhoudt dat de leden van een cel soms niets omhanden hebben. Maar dat is beter dan bezig te zijn met een niet geauthoriseerde taak die dan de doelstelling van de doorlooptijdverkorting zal ondergraven.”

Intussen hebben grote Amerikaanse bedrijven als Harley Davidson en John Deere het QRM-systeem met succes geïntegreerd. “De principes zijn letterlijk in élk bedrijf toepasbaar”, aldus Van Nuffel. “En iedereen wordt er beter van: de klant, het bedrijf en de werknemer zelf, die in deze context opnieuw het gevoel krijgt iets te realiseren, wat door de doorgedreven automatisering en specialisatie misschien wat verloren was gegaan.”

QRM beperkt zich echter niet tot de werkvloer van één onderneming, maar focust op de volledige supply chain van de organisatie. Dus ook als er sprake is van meerdere bedrijven, of vestigingen in het buitenland. De alomvattende QRM SCMS (Supply chain Management System)-software die hiervoor ontwikkeld wordt, krijgt – mede dankzij de begeleiding en input van het Innovatiecentrum – steun van het IWT.

Meer info:

Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen
Peter Rutten
peter.rutten@innovatiecentrum.be

M: +32 473 57 35 41

http://www.3rdwave.be/

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube