A.W.B. Schots

A.W.B. Schots uit Halen is actief in het groenonderhoud voor openbare besturen, met als hoofdactiviteiten het maaien van bermen en het ruimen van grachten. Zaakvoerder Roeland Schots: “Om die taken zo goed mogelijk uit te voeren, ontwikkelen wij ook nieuwe machines op maat van de klant. Ons meest recente project is de ontwikkeling van een nieuwe grachtenruimer die we op dit ogenblik over heel Limburg reeds inzetten.

Bij de traditionele manier van grachtenruimen, wordt het slib uit de grachten geschept. Per schepbeurt kan men maximaal 2 meter overbruggen.  Bij elke schepbeurt wordt zowel de binnen- als de buitentalud van de gracht onvermijdelijk beschadigd. Omdat de begroeiing wordt weggenomen, treedt er erosie op wat leidt tot meer slib bij een volgende ruimingsbeurt. Door het scheppen wordt de gracht ook constant dieper gemaakt. Ook dit geeft aanleiding tot meer slib. Een grotere hoeveelheid slib zorgt voor hogere kosten voor aannemer en opdrachtgever en bijgevolg ook voor de maatschappij.  Daarenboven beschadigt deze ruimingsmethode het grachtensysteem.

Met onze nieuwe grachtenruimer rijden wij continu door de gracht en alleen wat op de bodem ligt, wordt meegenomen door een roterend schroefsysteem. Dat levert verschillende voordelen op. Een eerste voordeel is ecologisch: de structuur van de gracht wordt intact gehouden en daar waar mogelijk hersteld in zijn originele structuur. Voor de operator is er ook een ergonomisch voordeel: omdat hij veel minder bewegingen moet uitvoeren, is het werk minder belastend en eenvoudiger uit te voeren. Dat leidt dan weer tot betere resultaten waardoor er ook economische voordelen ontstaan.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe grachtenruimer zijn we op zoek gegaan naar ondersteuning en daarbij kwamen we bij het Innovatiecentrum Limburg terecht. Hun advies was voor ons van onschatbare waarde. Ook hebben zij ons begeleid bij het opstellen van een IWT-dossier, waardoor we de nodige financiële middelen kregen om het tot een goed einde te brengen.

We zijn ons traject begonnen met een haalbaarheidsstudie om in te schatten of er voldoende mogelijkheden waren om ons nieuwe systeem uit te bouwen. Nadien volgde een prototypeproject en nu zitten we in een na-traject rond intellectuele eigendom: we gaan bepaalde onderdelen octrooieren omdat we niet willen dat derden zomaar kunnen gebruik maken van onze knowhow. Het is de bedoeling dat dit via licentieovereenkomsten kan verlopen.”

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube