Ario | Het detecteren van slapende autobestuurders

Toeval bestaat niet. Net wanneer ik aan dit artikel begin, komen The Smiths op de radio voorbij: "and if a double dekker bus crashes into us, …". Laat de bezorgdheid om verkeersongevallen met bussen nu net aan de wieg van Ario staan. We zijn 2007 en de zaakvoerder van busbedrijf Demerstee uit Diest piekert over de veiligheid van zijn chauffeurs en passagiers. Hoe kunnen we oververmoeidheid en concentratiestoornis bij onze bestuurders tijdig en efficiënt opsporen?  Het zet ook Jelle Van Winckel, zijn zoon, aan het denken. Hij ontdekt dat bij maar liefst 34% van alle ongevallen met zware bedrijfsvoertuigen onoplettendheid of vermoeidheid aan de basis ligt. Dit kan verbeterd, dit moet vermeden worden! Een embryonaal idee.

Levensvatbaar? Levensreddend!

Maar hoe begin je daar aan? Hoe maak je van een idee een levensvatbare, in dit geval zelfs levensreddende oplossing? Na wat speuren komt Jelle bij Het Innovatiecentrum terecht. Die zien potentie en fungeren als klankbord. Ze adviseren als eerste stap een haalbaarheidsstudie. Daarvoor brengen ze Jelle in contact met Flanders’ Drive (nu Flanders’ Make), het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie. Wanneer die studie en samenwerking uitermate positief uitdraaien, weet Jelle dat hij op het goede spoor zit. Hij werkt verder aan een subsidiedossier. De investeringen in dergelijke hardware ontwikkelingen zijn immers behoorlijk intensief.

De komst van Thomas Dietvorst, student productontwikkeling op zoek naar een onderwerp voor zijn thesis, zorgt voor een extra boost. Ario, refererend aan de beschermgod Ares, ziet het levenslicht: een slaap- en aandachtsmonitoringsysteem dat het stuurgedrag van chauffeurs analyseert en een melding geeft wanneer het een onderbreking van de aandacht vaststelt.

"Het innovatiecentrum bracht ons doorheen de hele ontstaansgeschiedenis in contact met heel uiteenlopende onderzoekspartners, ze gaven ons advies rond intellectuele eigendom, de naamkeuze, … maar vooral fungeerden ze als onafhankelijk klankbord en sparring partner."

Vermoeidheidsherkenning: zo werkt het!

Jelle Van Winckel: "we ontdekten dat elke aandachtige chauffeur van vrachtwagens of bussen regelmatig, erg veel, kleine, haast onmerkbare stuurcorrecties uitvoert. Met Ario hebben we een systeem ontwikkelt dat die correcties meet. Wanneer het detectiesysteem vaststelt dat dergelijke correcties uitblijven, doet het meteen een indicatorlampje branden. Reageert de chauffeur niet op dat visuele signaal, dan gaat een biepgeluid af in de cabine. In de nieuwste modellen wordt ook een trilfunctie in de zetel van de chauffeur geactiveerd."

Vinden chauffeurs dat niet vervelend, vragen wij ietwat naïef. “Veiligheid is onze prioriteit! Wij willen elk risico op een ongeval vermijden. Ervaring leert ons dat de licht- en geluidssignalen van ARIO effectief zijn en niet storend werken: ze worden enkel geactiveerd wanneer er abnormaal weinig microcorrecties plaatsvinden", antwoordt Jelle.

De innovatiekriebel

Zo'n hardware ontwikkeling realiseer je niet op 1-2-3. Daar kruipt heel wat tijd en geld in. In 2015 is Ario commercieel rijp voor de markt. Jelle: "Intussen hebben 25 bedrijven ons veiligheidssysteem geïmplementeerd." Ook het buitenland lonkt. "Met ondersteuning van Flanders Investment & Trade (F.I.T.) onderzoeken we nu eerst de Nederlandse en Duitse markt. En wie weet waar ons systeem nog zal uitgerold worden in de toekomst, als je weet dat ook Volvo interesse heeft betoond.”

Want Jelle en Thomas zitten niet stil. De innovatiekriebel heeft hen stevig te pakken, zo blijkt. Jelle: "we zijn er van overtuigd dat de bussector een sprong naar de 21ste eeuw moet maken. Daarom hebben we Comvoy opgericht:  een innovatieve startup die de bus- en autocarsector wil verbeteren met innovatieve producten. Naast Ario, dat intussen stevig omarmd wordt door de sector en bijdraagt aan een betrouwbaarder imago, maken we busonline.eu klaar voor lancering. Dat wordt een eenvoudig én veilig boekingsplatform voor bussen. De backend ervan staat in de steigers. Daarvoor konden we rekenen op subsidiesteun van VLAIO. Met onze oplossingen leren we de bussector nog beter kennen en vallen verbeterpunten meteen op. Daar werken we op verder en bedenken cloud-toepassingen waar de sector baat bij heeft."

Hoe werkt Ario?


Sturen bestaat uit een opeenvolging van microbewegingen. Wanneer die bewegingen wegvallen, duidt dat vaak op microslaapjes van de bestuurder. Ario treedt preventief op door de chauffeur te alarmeren. Safety First dus.

Meer info:

Innovatiecentrum
Rik Candries
rik.candries@innovatiecentrum.be
M: +32 487 37 07 88

Ario
Kempische Steenweg 293/37
3500 Hasselt
www.ario.be

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube