AvioVision

AvioVision ontwikkelt nieuwe technologie voor de luchtvaartsector. Met AVIOBOOK® willen ze een plaats veroveren in de markt van de Electronic Flight Bags. Dit is een draagbaar toestel dat de piloot in de cockpit, maar ook daarbuiten, moet ondersteunen in zijn informatie- en communicatiebehoefte en tegelijkertijd moet verlossen van een stortvloed aan papieren documenten.

De oprichters (Kris Van den Bergh en Patrick Van Dessel) hebben beiden meer dan 20 jaar ervaring in de luchtvaartindustrie en dit zowel als piloot als op verschillende managementniveaus en in verschillende segmenten van deze industrie. Precies vanuit deze ervaring worden ze voortdurend geconfronteerd met de kloof tussen enerzijds de hoogtechnologische ontwikkeling en automatisering in de moderne cockpits en anderzijds de bijna archaïsche werkmiddelen en processen van de piloten.

Specifiek is er in het eco-systeem van de piloot een grote behoefte aan allerlei informatie om de vlucht veilig en efficiënt voor te bereiden, uit te voeren en af te sluiten. Deze informatie komt van verschillende partijen, moet voortdurend actueel (up-to-date) zijn en op een korte tijdsspanne geanalyseerd en verwerkt worden om ze later tijdens de vlucht, soms in kritieke situaties, te gebruiken of te combineren met andere, nieuwe informatie. Het verwerken van deze informatie gebeurt voornamelijk tijdens het vluchtvoorbereidingsproces, waarin de gezagvoerder en de co-piloot de informatie, die vandaag voornamelijk op papier en gecodeerd aangeleverd wordt, doorneemt en relateert naar de uit te voeren vlucht (bijvoorbeeld invloed van weersvoorspellingen op de minimum mee te nemen brandstofhoeveelheid). Na de vlucht moeten bepaalde gegevens vervolgens teruggekoppeld worden voor rapportering en archivering.

Om deze processen te optimaliseren, startten de initiatiefnemers van AvioVision, met Wim de Munck als CTO en Tom De Winne als Product Manager met de conceptualisering en ontwikkeling van de AVIOBOOK® Electronic Flight Bag (EFB). Dit is een geïntegreerde, intelligente en intuïtieve oplossing die de piloot via een pc-tablet of laptop toelaat relevante info te raadplegen, te analyseren, te beheren en te communiceren, en de vliegtuigbemanning ondersteunt om taken efficiënter uit te voeren (vb. toegang tot backoffice gegevens en software applicaties die gebruikt worden om bepaalde berekeningen en veiligheidscontroles uit te voeren die vroeger manueel moesten gebeuren).

Om de ontwikkeling te realiseren en te versnellen, diende AvioVision onder begeleiding van het Innovatiecentrum een KMO-innovatieproject in bij het IWT. Dit project betrof de uitwerking en validatie van het AVIOBOOK® concept om zo tot een functionerend prototype te komen. Hiervoor werd o.a. samengewerkt met CUO/KUL (Centre for User Experience Research), Androme en Nascom.

Een demonstrator van de AVIOBOOK® werd op EBACE 2011 (the European Business Aviation Convention & Exhibition) voorgesteld en recent ondertekende AvioVision een contract met Danish Air Transport (DAT) om de AVIOBOOK® EFB Software op DAT’s Class 2 toestellen te installeren voor de hele vloot.

Meer info: www.aviobook.aero

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube