Bausch Datacom | Smart grids in de praktijk

De toenemende decentrale productie van elektriciteit door o.a. windturbines en zonnepanelen, maakt het moeilijker om productie en verbruik van elektriciteit op elkaar af te stemmen. Smart grids moeten dit oplossen, maar evident is dit zeker nog niet. Naast slimme toestellen vereist dit immers een veel nauwkeurigere en ook decentrale opvolging van het elektriciteitsnet. Bausch Datacom uit Korbeek-Lo bouwt aan een internationale reputatie in dit domein.

Bausch Datacom is een kmo die elektronica voor datacommunicatie ontwikkelt. Bij de start van het bedrijf in 1989 waren dit modems voor particulieren of kmo’s. Vanaf 2002 werd de switch gemaakt naar datacommunicatieapparatuur voor industriële automatisatie, in eerste instantie voor het uitlezen van elektriciteitsmeters van industriële gebruikers. Vandaag heeft Bausch Datacom referenties in de volledige utiliteitsmarkt (elektriciteit, water en gas) met klanten als Fluxys, VMW, Infrax, Eandis, ...

Om smart grids te kunnen realiseren zijn ook smart meters nodig die meer kunnen dan het zuiver doorsturen van data. Bausch Datacom maakte dan ook de stap van zuivere communicatieproducten (modems) naar dataloggers en Remote Terminal Units (RTU’s) met embedded intelligentie. We hadden een gesprek met Dominiek Truyers, zaakvoerder, en Rik Verheyen, business development manager van Bausch Datacom.

Uitdagingen

"Die stap zetten naar producten met meer ingebouwde intelligentie was voor ons als elektronica-ontwikkelaars zeker geen evidente zaak", vertelt Dominiek Truyers. "We hadden immers vooral hardware specialisten in huis en moesten dus op zoek naar mensen met expertise in embedded software. Mensen met een dergelijk gegeerd profiel binnenhalen als een bij het grote publiek weinig gekende kmo is op zich een grote uitdaging."

Rik Verheyen vult aan: "Daarnaast boksen we in deze markt als klein bedrijf op tegen erg grote, internationale spelers. We maken het verschil omdat we vertrekken vanuit onze expertise in communicatie en daar dan de andere functionaliteiten rond bouwen. Op die manier blijken we vaak een goedkoper product te kunnen leveren dan onze concurrenten die vertrekken vanuit hun metering producten en daar bovenop de communicatie toevoegen."

Dominiek Truyers: "Het hele ontwikkelingstraject is gestart in 2011. We investeren er heel wat tijd en middelen in. Gelukkig konden we en kunnen we nog steeds rekenen op de steun van het IWT en het Innovatiecentrum. Anders waren de extra aanwervingen niet mogelijk geweest. Intussen hebben we al 3 software ontwikkelaars in huis."

Going international

Rik Verheyen: "En de investeringen werpen vruchten af. Zowel in België als in het buitenland zijn netbeheerders en metering producenten geïnteresseerd in onze producten. Het grootste contract dat we tot nu toe binnenhaalden op basis van de nieuwe ontwikkelingen is het contract met PPC (Public Power Corporation) in Griekenland. Daar leveren we 20.000 intelligente toestellen om elektriciteitsmeters uit te lezen. Ook in sommige laadpalen voor elektrische wagens zit de technologie van Bausch Datacom."

En het ontwikkelingstraject is zeker niet ten einde. Om de schommelingen in het elektriciteitsnet onder controle te houden moeten naast de hoogspanningscabines in de komende jaren ook de laag- en middenspanningscabines uitgerust worden met bijkomende monitoring apparatuur. Bausch Datacom is ook hier mee op de kar gesprongen. In een samenwerking met KIC InnoEnergy (een Europees consortium ter bevordering van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie), KU Leuven en Eandis worden momenteel de eerste producten voor deze markt ontwikkeld.

Meer info:

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube