Boenk.be ontwikkelt Tinkerlist via de running lean aanpak

Boenk.be is een Vlaams-Brabantse start-up die werkt aan een Content Management Systeem voor creatieve TV-producties zoals shows en quizzen. Het 3-koppig team Erik Hauters, Vero Vanden Abeele en Kurt Victoor combineert ervaring als regisseur met expertise op vlak van software ontwikkeling voor de media industrie en user experience design. Voor de ontwikkeling van Tinkerlist passen ze de running lean aanpak toe.

Het 'lean start-up' denkkader van Eric Ries, Steve Blank en Ash Maurya helpt start-ups en bedrijven met radicaal nieuwe ideeën om met meer kans op succes nieuwe producten te bouwen en te lanceren. Het biedt een gestructureerde manier om stap-voor-stap via snelle iteraties en in nauw contact met de klanten en gebruikers een sterke waardepropositie te ontwikkelen. Erik, Vero en Kurt lichten toe hoe ze het lean canvas -dit is een geoptimaliseerd business model canvas- gebruiken om de essentiële hypothesen bij de ontwikkeling van Tinkerlist te expliciteren en te valideren.

Erik licht toe: "Als regisseur van shows en quizzen word ik telkens opnieuw geconfronteerd met de moeilijkheden om creatieve content samen te brengen en te delen met alle projectbetrokkenen. Dit was het startpunt om na te denken hoe het beter zou kunnen. Nog belangrijker dan de eigen ervaring, is om te weten of dit ook gedeeld wordt door andere personen die meewerken aan TV-producties zoals redacteurs, regisseurs, producers, enz. Door te luisteren naar de verschillende gebruikersgroepen konden we een top 3 van specifieke problemen opstellen. Hieruit blijkt dat het voornaamste probleem is dat er een brede waaier aan generieke en niet specifieke tools gebruikt wordt. Daarnaast zitten deze tools verspreid over veel gebruikers en zijn ze niet altijd real-time toegankelijk. Ten derde laten ze geen doorstroming toe van content over de verschillende productiefasen.

Op basis van deze input hebben we dan een concept oplossing gedestilleerd met als 3 belangrijkste elementen: 'Tinkerlist' moet een echt Content Management System worden voor alle input die gecreëerd wordt tijdens alle fasen van het creatieve productieproces, het moet een SaaS product zijn, en de content die verzameld wordt tijdens het creatieve productieproces moet kunnen doorstromen naar de volgende TV fases."

Vero vult aan: "Het is van belang om de specifieke uitwerking en verfijning hiervan voortdurend te valideren met de input van klanten en gebruikers. De gebruikers van Tinkerlist zijn het creatieve team van redacteurs, de regisseur, producers, enz., maar de klanten zijn productiehuizen die de producties beheren waaraan deze mensen meewerken. De verwachtingen van beiden kunnen nogal eens uiteenlopen. Onze early adopters zijn de Vlaamse productiehuizen waar we nu al mee samenwerken of gewerkt hebben, om het product dan op termijn verder uit te rollen naar de rest van België en ook het buitenland.

Om de ontwikkelingen op het goede spoor te zetten en gestructureerd op te volgen, hebben we een set van key metrics gedefinieerd die gevoed wordt door de analyse van het gebruik van een aantal modules en specifieke functies in de demonstrator versies die we ontwikkelen. Bovendien bevragen we onze test gebruikers veelvuldig."

Kurt: "De unieke waardepropositie van Tinkerlist is dat het een dedicated oplossing biedt voor de creatie van televisieproducties: het ondersteunt effectief het creatieve ontwikkelingsproces om televisieproducties te maken. Ons groot competitief voordeel is dat we ondanks onze beperkte omvang als startup toch over een echt multidisciplinair team beschikken dat het ontwikkelproces van creatieve TV-formats door en door kent en we combineren dit met de nodige ervaring op vlak van software ontwikkeling en expertise op vlak van gebruikservaring.

Om onze klanten en gebruikers te bereiken, gebruiken we de volgende kanalen:  specifieke TV beurzen, 1 op 1 verkoop, en een te verwachten effect van tevreden gebruikers die bij hun volgende opdracht – voor een ander productiehuis – ook deze partij overtuigen om Tinkerlist te gebruiken.

Ook aan die andere grote uitdaging, het ontwikkelen van een inkomstenmodel, wordt hard gewerkt. De ideeën hierover zijn nog volop in evolutie, en lopen parallellel met de ontwikkeling van het product. Op dit moment zien we in ons inkomstenmodel 3 componenten. De centrale component is een jaarlijkse licentiekost voor het gebruik van Tinkerlist. Daarnaast denken we ook aan een fee voor het gebruik van specifieke modules of een fee per productie waarvoor de klant Tinkerlist gebruikt. Onze visie is om een softwareproduct bedrijf te worden, maar hierin past mogelijk ook een consultancy luik omdat sommige klanten wellicht maatwerk zullen vragen. Onze grootste kostenpost  daarentegen is duidelijk onze ontwikkelkost.

We hebben nog heel wat ontwikkel- en testwerk voor de boeg maar de interesse bij de testgebruikers zoals Woestijnvis, Panenka of De Chinezen is alvast groot. We kijken dan ook met vertrouwen uit naar de toekomst!"

Om het prototype van Tinkerlist te ontwikkelen, werd met ondersteuning van het Innovatiecentrum succesvol IWT-innovatiesubsidie verkregen.

Meer info:

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube