Brains & Business

Dataminingfirma Brains and Business uit As geeft innoverend ondernemingsadvies en ontwikkelt innoverende software.

Eigenaar Birgit Hay: “Brains and Business is gespecialiseerd in economische bedrijfsanalyses. Wij gaan onderzoeken hoe een onderneming meer winst kan maken. Daarvoor bestuderen we de processen in de organisatie, zowel intern als extern, en die proberen we te optimaliseren. Wij noemen dat het verhogen van het IQ van een organisatie. In onze aanbevelingen houden wij steeds rekening met de typische karakteristieken van het bedrijf en ook met de sector waarin het bedrijf actief is.

Tijdens onze bedrijfseconomische analyses kwamen wij steeds hetzelfde pijnpunt tegen: onze klanten werden geconfronteerd met wanbetalers waardoor hun strategische positie op de markt in gevaar werd gebracht. Om dit probleem aan te pakken, hebben wij Trésor ontwikkeld: een softwareapplicatie waarmee een ondernemer intern financiële analyses kan uitvoeren en kan nagaan hoe financieel gezond zijn of haar organisatie is, vooral wat betreft klantenbetalingsgedrag. De resultaten worden gepresenteerd in een financiële cockpit. Met onze tool kunnen ondernemers niet alleen visualiseren en meten, maar ook voorspellen. Ondernemers kunnen vandaag dus al weten hoe hun klanten in de toekomst gaan betalen.

De ontwikkeling van Trésor is vlot verlopen. We hadden één moeilijkheid maar die hebben we dankzij het Innovatiecentrum Limburg overwonnen. Investeren in onderzoek en ontwikkeling kost immers tijd en tijd kost geld. Om de nodige financiering te vinden, hebben we een heel goede begeleiding gekregen naar de verschillende subsidiemogelijkheden. Bovendien heeft het Innovatiecentrum ons heel goed geadviseerd op vlak van intellectuele eigendomsrechten en Europese licentieproblematiek.

Ondernemers die willen innoveren, mogen zich vooral niet laten leiden door de macht der gewoonte. Pak de problemen meteen aan, laat je desnoods helpen en begeleiden.”

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube