BSV | Verwerking van al dan niet verontreinigde gronden, bagger- en ruimingsspecie en uitvoering van bodem- en grondwatersaneringen

Verwerking van al dan niet verontreinigde gronden, bagger- en ruimingsspecie en uitvoering van bodem- en grondwatersaneringen

BSV is een jong bedrijf dat sinds 2002 actief is in de grondrecyclage en stelt een 20–tal mensen tewerk met een omzet van ruim 13 Mio euro. De voornaamste activiteiten situeren zich in de verwerking van al dan niet verontreinigde gronden, bagger- en ruimingsspecie  en de uitvoering van bodem- en grondwatersaneringen.

Door zijn strategische ligging langs het kanaal Kortrijk-Bossuit enerzijds en de autosnelweg E17 anderzijds, is BSV de ideale oplossing voor aan- en afvoer van verschillende stromen grond, zand, granulaten en slib vanuit heel Vlaanderen, Wallonië en de omliggende regio’s.

Momenteel beschikt BSV over een terrein van ca. 12 ha gelegen in de Beneluxlaan te Harelbeke waar volgende activiteiten plaatsvinden:

 • Erkend centrum voor grondreiniging (CGR)
 • Erkende tussentijdse opslagplaats voor niet-verontreinigde gronden (TOP)
 • Slibrecyclagecentrum (SRC)
 • Loskade

De sector is echter zeer concurrentieel waardoor de marges dan ook sterk onder druk staan. Om concurrentieel te blijven moet BSV ook op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten. Hierbij wordt steeds gezocht naar hoogwaardige toepassingen voor de behandelde materialen.

In dit opzicht en vooruitziend naar de toekomst is het zaak nieuwe activiteiten te ontwikkelen met hogere toegevoegde waarde. In samenwerking met Innolab (http://www.innolab.be/)  werd een IWT-KMO-haalbaarheidsstudie aangevraagd bij het IWT. Innolab is  een onderzoeks- en dienstverleningslaboratorium, als spin-off gegroeid uit de opleiding Master Milieukunde aan de associatie Universiteit Gent (Howest-Kortrijk).

De aanvraag werd begeleid door het Innovatiecentrum West-Vlaanderen (www.innovatiecentrum.be) . Het subsidiedossier werd door het IWT (www.iwt.be) goedgekeurd met een toegekende subsidie van 35.000 Eur.

Olivier Vanpeteghem (BSV) : “Het opstarten van dergelijke IWT-KMO-haalbaarheidsstudie was voor BSV de ideale gelegenheid om ons met de medewerking van een externe onderzoeksinstelling, te verdiepen in een voor ons tot dan toe vrij nieuw en onontgonnen terrein. De IWT-steun is dan ook de hefboom geweest om onderzoeksdaden te stellen die voor een KMO als de onze héél moeilijk voet aan grond zouden krijgen, wegens de kosten die eraan verbonden zijn. Tevens maakten we dankbaar gebruik van de kennis en kunde die onze partner in deze materie reeds lange tijd in huis heeft.”

Meer info:

Innovatiecentrum West-Vlaanderen
Dominique De Geest
dominique.de.geest@innovatiecentrum.be
M: +32 473 54 04 70

BSV
Blokkestraat 1
8530 Harelbeke
www.bsv-nv.be

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube