Byteflies: Stream analytics in de zorg

Continu patiëntgegevens meten door gebruik van sensoren op en in de omgeving van de patiënt, is al langer mogelijk. De steeds groter wordende stroom aan data betrouwbaar verwerken en begrijpelijk voorstellen aan onderzoekers en technologiebedrijven is een stap verder. Het is precies dit wat Byteflies doet. De vraag is, hoelang duurt het vooraleer ook de patiënt en de zorgverlener met deze informatie aan de slag kunnen?

Draagbare sensortechnologie genereert heel wat data, zeker als er gemonitord wordt - wat een opeenvolging is van vele metingen op frequente tijdsintervallen. Hoe kan men beslissen welke data relevant is en welke niet? Het is overduidelijk, het is teveel data om manueel te hanteren. Deze tsunami aan gegevens in de zorg structureren en analyseren om gericht essentiële en betrouwbare informatie aan te bieden, daar gaat Byteflies voor.

Byteflies is een health tech startup die in april 2015 opgericht is door Hans De Clercq en Hans Danneels. Samen combineren ze meer dan 15 jaar technische en commerciële ervaring op het vlak van medische draagbare systemen. Vanuit hun werk als onderzoeker bij de MICAS KULeuven onderzoeksgroep en hun samenwerking met diverse grote en kleine bedrijven bleek dat er een enorm potentieel is in deze markt. Deze inschatting wordt mede bevestigd doordat zowat alle grote technologiespelers investeren in digitale gezondheidszorg. Er bleek ook een enorme nood aan technisch sterke en flexibele bedrijven die de brug kunnen leggen tussen bestaande technologieën, grote technologieontwikkelaars en de medische/farmaceutische sector. Het is hier dat Byteflies het verschil maakt en een nieuwe markt ontsluit.

Hans de Clercq licht toe: "Farmaceutische bedrijven worden geconfronteerd met grote uitdagingen bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen zoals gigantische kosten voor onderzoek en ontwikkeling, een lange time-to-market, en een lage kans op succes. Als gevolg daarvan zijn ze op zoek naar nieuwe manieren om dit ontwikkelproces efficiënter en effectiever te maken. Wearable health toepassingen bieden hier de oplossing!

Dé grootste uitdaging voor het gebruiken van draagbare health oplossingen in klinische studies is met name de integratie van vitale signalen die doorgestuurd worden van diverse bronnen en devices. Het is eveneens cruciaal dat de oplossing robuust en 100% betrouwbaar is."

Hans Danneels vult aan: "Met Byteflies zetten we in op de ontwikkeling van een systeem dat bestaat uit een verzameling van gespecialiseerde draagbare meetsystemen, die enerzijds vitale parameters zoals hartslag, ademhaling, zuurstofsaturatie, bloeddruk, biopotentialen en houding, en anderzijds omgevingsparameters, zoals activiteit, GPS en patiëntgegevens, automatisch opmeten, synchroniseren en verwerken.

Een dergelijk systeem maakt het voor farmaceutische en klinische onderzoekers mogelijk om applicatie-specifieke draagbare meetsystemen te gebruiken in klinische studies en zo de ontwikkelingskost drastisch te verlagen en de marktpenetratie van medicijnen aanzienlijk te versnellen.

Deze ontwikkeling zal ons in staat stellen om samenwerkingsprojecten op te zetten met de farmaceutische industrie, klinische onderzoekscentra en technologiebedrijven."

Om de technische en economische risico’s hiervan te onderzoeken, diende Byteflies met ondersteuning van het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant een AIO innovatiesubsidie aanvraag in.

Meer info: www.byteflies.com

Ben je benieuwd naar wat de huidige sensortechnologie kan en wat er in de nabije toekomst mogelijk zal zijn? Noteer dan alvast 27 april in je agenda. Dan geven Imec, Centexbel en drie inspirerende cases aan wat er vandaag kan en welke richting de toekomst heeft. Hou onze website www.innovatiecentrum.be in de gaten voor meer informatie.

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube