Cetech - Semi-automatisch en loodvrij solderen

Binnen de semiconductor productiesector doet men beroep voor het loodvrij solderen van complexere elektronische componenten op vapour phase solderingstechnologie. Vapour phase soldering is een soldeermethode die al decennia lang bestaat maar de laatste jaren aan belang gewonnen heeft omwille van het (complexere) loodvrij solderen. Cetech, een dochterbedrijf binnen de Exmore groep, bouwde hiervoor een semi-automatische solderingsmachine.De vapour phase solderingtechnologie is een methode die er intrinsiek voor zorgt dat er geen overschrijding van een kritische temperatuur van een van de componenten kan plaatsvinden. In dit opzicht onderscheidt ze zich van alle andere soldeertechnologieën zoals wavesoldering, reflow (IR-convectie-conductie) en manueel solderen. Hierbij kan de temperatuur plaatselijk in een component oplopen tot 260°C, in plaats van begrenst tot 230°C bij Vapour Phase Solderen (bij gebruik Galden LS 230).

De huidige generatie vapour phase soldering machines zijn in te delen in 2 groepen manueel (batchmatig) en high-throughput inline. Tussen deze 2 markten bestaat er een behoefte die momenteel niet ingevuld is.

Luc Sneyders: “Wij willen ons nieuw product positioneren tussen de bestaande goedkope batch georiënteerde oplossingen en de veel duurdere high volume oplossingen. Tot nog toe waren onze producten vooral gericht op prototype- en pre-serieproductie. Ons nieuw product zal daarnaast zeker ook focussen op grotere seriematige productie toepassingen voor de Europese high end markt die gekenmerkt wordt door beperkte seriegroottes, hoge variabiliteit en hoge kwaliteitseisen.”

Belangrijke USPs voor het nieuw product zijn: de lage investeringskosten, de lage operationele kosten (cfr. zuinig op het gebied van energie en verbruik van het galden gas), goede procescontrole (cf. vermijden grote temperatuurgradiënten), de verhoogde throughput en de onderhoudsvriendelijkheid.

Om dit te realiseren diende het volledige concept van het proces geanalyseerd te worden waarbij de processtappen fysisch uit elkaar werden getrokken in afzonderlijke compartimenten.

Voor de realisatie van dit project werd samengewerkt met Sirris. Cetech heeft dankzij de ondersteuning van Innovatiecentrum en Sirris, financiële steun verworven via het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube