De Winning

Filip Vanlommel, directeur werk De Winning 'Samenwerken is een must!'

De Winning met vestigingen in Genk, Lummen en Hechtel-Eksel is een sociale economie onderneming met o.a. activiteiten in natuur-, bos-, landschap- en ecologisch groenbeheer.


Directeur werk Filip Vanlommel: “Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap staat bij ons centraal. Mensen uit kansengroepen proberen we opnieuw te integreren in de maatschappij door opleiding of tewerkstelling. In onze activiteiten hebben we veel aandacht voor  maatschappelijke betrokkenheid, kwaliteit van de arbeid en milieu,  en dit uiteraard binnen een economische context.

Door antwoorden te zoeken op verschillende maatschappelijke uitdagingen komen we tot innovatieprojecten zoals het project rond de waterlopen. De klimaatwijziging leidt steeds vaker tot periodes van hevige neerslag afgewisseld door periodes van langdurige droogte. Om water te bufferen  zijn de vele, kleine waterlopen zeer belangrijk. Ze moeten dus goed onderhouden worden.  Maar de combinatie van fysiek labeur en vergrijzing van de arbeidsmarkt, zorgt er voor dat dit beheer wordt verwaarloosd. Daar hebben we samen met de PHL een oplossing voor gezocht. Een ergotherapeute heeft die arbeid en de werktuigen geanalyseerd en op basis daarvan hebben we een nieuwe, betere slibschop ontwikkeld. Ook hebben we de arbeidsorganisatie geïnnoveerd door betere afstemming van interne werkprocessen en te gaan samenwerken met de firma AWB Schots. Zij onderhouden de waterlopen op plaatsen waar dit machinaal kan gebeuren. Wij reinigen die plaatsen waar dit enkel handmatig kan gebeuren. Bovendien wilden we onze medewerkers een betere opleiding geven rond het leven in en om die waterlopen. Ze moeten de dier- en plantensoorten die er niet thuishoren herkennen en melden. Zo kan de eigenaar van de waterloop eventueel ingrijpen.

Innoveren is voor ons een open proces waarbij wij vooral kijken naar samenwerking. We zijn er van overtuigd dat coöperatie leidt tot co-creatie en op die manier ook tot innovatie. Voor het opleidingstraject werken wij samen met de PHL en met het Centrum voor Duurzaam Groen, een centrum opgericht door de PHL, de Winning en met de ondersteuning van de provincie Limburg en Limburg.net. Bij het samenbrengen van die verschillende partners hebben wij steun gekregen van het Innovatiecentrum Limburg dat zeer goed weet wie er nog met dergelijke activiteiten bezig is en wie een meerwaarde kan bieden in dat hele proces.”

Bekijk hier het filmpje uit de portretreeks Limburgse Innovatiehelden

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube