Domo de Refontiro

Leren boven de maat

Continue leren en bijscholen vormen een steeds belangrijker onderdeel van onze job. Vandaag wordt echter nog al te veel gebruik gemaakt van algemene groepsopleidingen (workshops, trainingen, opleidingen…). Toch haalt dit soort opleidingen meestal niet het gewenste rendement. ‘Kunnen we dit rendement verhogen door de aanpak van dergelijke opleidingen beter af te stemmen op de leervaardigheden en de motivatie van deelnemers?’ Dit is de vraag die aan de oorsprong lag van  ‘Leren boven de maat’.

‘Leren boven de maat’ is het innovatief onderzoeksproject van researcher Gert Vanthournout van de Universiteit van Antwerpen en het Turnhouts consultancy bureau Domo de Refontiro.  Met dit project willen ze sociale innovatie brengen door een duurzaam personeelsbeleid waarin onze kennisontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling zo veel mogelijk wordt gepersonaliseerd.

Met financieringshulp van het IWT zijn ze op zoek gegaan naar een methode om de leercompetenties van kenniswerkers in kaart te brengen.  Op basis van die leercompetentieprofielen wordt  een betere ‘match’ met de verschillende leervormen gecreëerd, om zo voor elke deelnemer de meest efficiënte leermethode te vinden.  Wanneer deelnemers gemotiveerd zijn te leren in een vorm die hen het best ligt, krijg je de beste resultaten en zal dit op termijn ook het meest kostenbesparend zijn.

De eerste resultaten van deze mooie samenwerking tussen het bedrijf Domo de Refontiro, de universiteit van Antwerpen en onderzoeker Gert Vanthournout laten zich al zien. De leercompetentie monitor staat nu online op hun website www.lerenbovendemaat.be. Via die online monitor kunnen de deelnemers individueel een test afnemen en zo hun eigen leercompetenties ontdekken.

Het innovatiecentrum heeft hen begeleid bij hun aanvraag voor een Innovatiemandaat, een persoonsgebonden ondersteuningsvorm bij het IWT.

Meer info:

Innovatiecentrum provincie Antwerpen
Bjorn Kiekens
bjorn.kiekens@innovatiecentrum.be
T: +32 3 216 21 61
M: +32 473 66 21 57

Domo de Refontiro
Molenstraat 31
2300 Turnhout
www.domoderefontiro.be

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube