E-Trucks

Elektrische aandrijflijnen voor zware voertuigen

E-Trucks bouwt elektrische aandrijflijnen voor zware voertuigen tot 22 ton. Directeur André Beukers: “Elektrische aandrijflijnen voor kleinere vrachtwagens bestonden al, maar het nieuwe aan ons project is dat we dit nu ook kunnen toepassen op zware voertuigen tot 22 ton die we in steden gebruiken.


De voordelen van de E-Truck zijn legio: er is geen uitstoot meer van uitlaatgassen, dus ook geen geurhinder en weinig of geen geluidshinder. Daardoor kunnen we de leefbaarheid in een stedelijk gebied enorm vergroten. En maar liefst 70% van de totale wereldbevolking leeft en werkt in stedelijk gebied. Met de E-Trucks kunnen wij in steden bijvoorbeeld ‘s nachts winkels bevoorraden zonder geluidsoverlast te veroorzaken. Of je kan ze inzetten om afval op te halen. Een nadeel van elektrisch vervoer is de beperkte actieradius. Voor binnenstedelijk vervoer is dat echter niet zo’n grote hinderpaal. Wij zijn met ons voertuig in staat om 250km te rijden en dat volstaat ruimschoots. Op dit ogenblik zijn we een vuilniswagen aan het uitrusten met een elektrische aandrijving en dat voertuig reed per dag maar 79 kilometer om huisvuil op te halen in binnenstedelijk gebied.

Een belangrijk onderdeel van onze E-Truck is het batterijpakket waarin zo’n 200 Lithium-ion cellen voor de energieopslag zorgen. Bij dat pakket hoort een gesofisticeerd 'Batterij Management Systeem' om de energiestromen onder controle te houden. Bij het begin van ons project hadden we de kennis en know-how om dat Batterij Management Systeem te ontwikkelen niet zelf in huis. Daarom zijn we gaan aankloppen bij het Innovatiecentrum Limburg en zij hebben ons in contact gebracht met Flanders’ Drive. Ook hebben zij ons begeleid bij het aanvragen van subsidies bij het IWT.

Innovatie betekent voor ons kansen in de markt ontdekken en de continuïteit van ons bedrijf waarborgen. Innoveren is mogelijkheden zien en die kansen aangrijpen. En zo snel mogelijk doen. Want door te handelen, doe je ervaring op en kijk je meteen of een project financieel haalbaar is in de toekomst of niet.”

Bekijk hier het filmpje uit de portretreeks Limburgse Innovatiehelden

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube