E-zorg

E-zorg legt de lat hoog

Door de toenemende vergrijzing neemt enerzijds de vraag naar zorg toe en anderzijds zullen er minder beschikbare verzorgenden zijn.  Landelijke Thuiszorg anticipeert hierop door de kaart van innovatie te trekken en technologie in te zetten en  het mogelijk te maken om de verzorgenden maximaal te ontlasten van niet-zorgtaken. 

Thuiszorg, kennisinstellingen en ondernemers sloegen de handen in elkaar om tot een efficiënte en effectieve oplossing te komen.  Het eZorg Logboek werd geboren: een DIGIPASS die helemaal is omgebouwd op maat van de eindgebruikers: de zorgbehoevenden én de thuisverzorgers.

De zorgbehoevende en verzorgende centraal

Paul Anrys is een kwieke man van 90. Hij doet nog steeds zelf zijn boodschappen, rijdt nog met de wagen en laat 2 maal per dag de hond van zijn dochter uit. Sinds zijn vrouw enkele jaren geleden overleed, woont hij nog alleen in hun grote huis. Dat 'alleen-zijn' vindt Paul het moeilijkste. Daarom is hij ook blij dat verzorgende Krista Juchtmans een dag in de week bij hem langskomt. Ze doet de was, maakt eten, helpt bij het onderhoud van het huis en, vooral, ze houdt Paul gezelschap. Ook De Groendienst komt bij Paul voor het onderhoud van de tuin en een poetshulp zorgt ervoor dat het huis proper blijft.
Verzorgenden van Landelijke Thuiszorg schrijven alle gegevens over hun cliënt, zoals Krista over Paul, in een schriftje dat in de lade van de kast in de woonkamer blijft liggen. Daarin noteren ze of de cliënt bijvoorbeeld goed gegeten heeft en of hij zijn pilletjes heeft genomen. Daarnaast sjouwen ze een dikke map vol papieren met zich mee. In de map houden ze hun planning bij en verzamelen ze de papieren die de cliënten, onder wie ook Paul, ondertekenen om hun prestatie te honoreren. En daarna moeten de administratieve formaliteiten nog beginnen.

De papieren mallemolen

Hoewel Krista en de andere verzorgenden zich liefst enkel willen concentreren op hun cliënten, komt er een onvermijdelijke papierwinkel bij kijken. Zo moeten ze hun prestatieformulier doorgeven. Gaby Trompet, Directeur Personeel & Organisatie bij Landelijke Thuiszorg, erkent het probleem. "Met het omslachtige papieren systeem bedraagt de administratieve verwerking soms weken. Dat is te lang. We willen af van de tijdrovende administratie. De snelheid en het gemak van informatiedoorstroming moeten omhoog, zodat zorgverleners als Krista zich het hoofd niet hoeven te breken over paperassen."
De vraag rijst hoe Landelijke Thuiszorg dit anders en efficiënter kan aanpakken. De beschikbare middelen zijn immers niet evenredig met het stijgende aantal ouderen en de nodige zorg.

Krachten bundelen

Landelijke Thuiszorg, het Centrum voor ZorgTechnologie van de Universiteit Antwerpen (CZT) en VASCO sloegen de handen in elkaar. Elke partner kan bouwen op bagage uit zijn actiedomein.
"We stelden vijf vereisten voorop waaraan de oplossing moest voldoen," vertelt Gaby Trompet. "Ten eerste willen we de prestatieregistratie en de informatiedoorstroming van het hoofdkantoor naar de verzorgende - en omgekeerd - omvormen naar een digitaal systeem. Houd er immers rekening mee dat een verzorgende steeds op de baan is en slechts zelden in het hoofdkantoor langskomt. Ten tweede: de verzorgende heeft slechts ter beschikking wat er in het huis van een patiënt staat. Vaak heeft een bejaarde geen computer of internetaansluiting. Een derde aandachtspunt is dat de verzorgers geen IT-specialisten zijn. Tot slot moet de oplossing betaalbaar zijn en speelt ook de veiligheid van de gegevens een belangrijke rol," aldus mevrouw Trompet.

Het eZorg Logboek

Het resultaat van het gezamenlijke initiatief heet eZorg Logboek: een DIGIPASS van VASCO die helemaal is aangepast aan de noden van zorgverleners en zorgbehoevende. Het eZorg Logboek is speciaal ontworpen om personen veilig te authenticeren. Dat wil zeggen dat men er zeker van kan zijn dat de juiste persoon inlogt op zijn account. Bovendien versleutelt de DIGIPASS de informatie die wordt doorgestuurd, waardoor de gegevens niet kunnen worden onderschept.

Nog een stap verder: het Flanders’ Care eZorgproject

Om de effectiviteit en efficiëntie van het eZorgLogboek te testen werd onder begeleiding van het Innovatiecentrum Vlaams-Brabant een demonstratieproject bij Flanders' Care ingediend, dat werd goedgekeurd.
Hierin wordt een koppeling gemaakt van het eZorgLogboek met een eZorgcommunicatiePlatform. Het eZorgLogboek bevat de weekplanning van de zorg en registreert de prestatie van de verzorgende dag aan dag. Alle prestaties worden op het eZorgcommunicatiePlatform gedownload naar de backoffice van Landelijke Thuiszorg en een nieuwe weekplanning wordt tegelijkertijd ge-upload.  Een overzicht van de planning en geleverde prestaties worden op het dit platform digitaal aan de thuiszorgcliënt ter beschikking gesteld. Zo krijgt de thuiszorgcliënt en/of mantelzorger snel en efficiënt inzicht in zijn of haar (geleverde) zorg.
Het eZorgLogboek stelt Landelijke Thuiszorg in staat om van een papieren naar een elektronische-digitale werking over te stappen, stelt de cliënt in staat om meer inzicht te verwerven in zijn persoonlijke thuiszorgplanning en de aan hem geleverde thuiszorgprestaties en laat de verzorgende toe zich toe te leggen op de te geven zorg, en dit tot tevredenheid van alle betrokken partijen.  Het demonstratieproject laat toe om wetenschappelijk te onderbouwen dat deze methode effectief is.

Aan de slag!

Samen met 39 andere verzorgenden en 100 cliënten, stapte Krista mee in het proefproject. Gedurende 2 jaar (1/7/2012-31/03/2014) wordt het hele systeem uitgebreid getest. Als Krista na een dag werken bij Paul vertrekt, honoreert hij haar prestatie door zijn identiteitskaart in het DIGIPASS toestel te steken. Als Krista thuiskomt, logt ze aan op het eZorg Communicatie Platform en verbindt ze het toestel via een USB-kabeltje met haar computer. Alle gegevens worden versleuteld overgedragen naar het platform.
In het project zullen ook andere belanghebbenden op een snelle en eenvoudige manier on-line de gegevens over de cliënt te kunnen raadplegen. Het is de bedoeling dat ook de kinderen van ouderen gemakkelijk kunnen opvolgen hoe het gaat met de thuiszorg bij hun ouders.
Paul ziet de overstap naar het digitale tijdperk helemaal zitten. "We moeten mee met onze tijd, hé," zegt hij. "Bovendien denk ik dat mijn kinderen tevreden zullen zijn als ze binnen afzienbare tijd via het platform toegang zullen krijgen tot mijn dossier. Zo zullen ze alles nog beter kunnen opvolgen en dat zal hen gemoedsrust geven."
"We zijn tot dusver al tevreden met het resultaat en we zijn benieuwd naar wat de verzorgenden en cliënten op het einde van het proefproject besluiten," concludeert Gaby Trompet. "We hopen dat het eZorg Logboek slechts een beperkte aanpassing vraagt van onze verzorgenden, zodat zij zich ten volle kunnen wijden aan de hulp voor de cliënt. Mensen verzorgen is en blijft immers onze core business."

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube