Empro | Een pluim voor Empro, of beter 110 ton pluimen

Eén invulling van duurzaamheid is alles uit het product halen wat er in zit. EMPRO uit Dendermonde recupereert hoogwaardig eiwit uit kippenpluimen. Met succes. “Momenteel maken we het beste pluimenmeel ter wereld.”

EMPRO staat voor EManatie van PROteïnen. “Emanatie is een term uit de filosofie”, aldus zaakvoerder en bezieler Vaast Vanoverschelde, “en het betekent iets dat uit zichzelf voortkomt en zichzelf ook weer opheft. Precies waar het in dit bedrijf om draait. Wij focussen op dierlijke eiwitten in kippenpluimen, pluimen die vandaag als afval worden beschouwd en dus ondergevaloriseerd worden. Wij bekijken hoe we die maximaal kunnen opwaarderen voor toepassingen in diervoeding, cosmetica, aquacultuur, enzovoort.”

EMPRO begon vanuit een vaststelling: in de Vlaamse slachthuizen worden dagelijks ongeveer 1,2 miljoen kippen geslacht, met als resultaat zo’n 110 ton pluimen. Maar die bedrijven zijn vaak familiaal en enkel actief in de markt van de vleesproducten, zodat ze er niet toe komen om die pluimen zelf te gaan valoriseren. “Slachtafvalverwerkende bedrijven komen daarom de pluimen ophalen om te neutraliseren en te verwerken tot verteerbaar, maar laagwaardig pluimenmeel”, gaat Vanoverschelde verder. “Voor het slachthuis maakt dat weinig uit: het is blij dat het van die pluimen verlost is. Maar er is op die manier geen waarde gecreëerd, het maximum is er niet uitgehaald. En daar zagen wij potentieel. Zeker omdat de concentratie aan slachthuizen hier vrij groot is, zodat het op een georganiseerde manier, zonder veel transport kan gebeuren.”

EMPRO zette een heel specifieke verwerkingslijn op, gebaseerd op 10 jaar onderzoek, om de eiwitten uit dat pluimafval optimaal te valoriseren. Vanoverschelde: “Hoe groter de verteerbaarheid van het pluimenmeel, hoe meer specifiek de toepassing en hoe hoger de waarde – bijvoorbeeld voor aquacultuur, en specifiek dan organismen met een heel zwak spijsverteringsstelsel. Momenteel heeft het meeste pluimenmeel een verteerbaarheid tussen 55 en 70 procent, wij halen momenteel 90 procent en verbeteren verder. Anders gezegd: uit één kilo pluimen halen we anderhalf zoveel bruikbaar product. We kunnen op basis hiervan objectief stellen dat wij wereldwijd het beste pluimenmeel maken.”

“Bovendien hebben we ontdekt dat we een restproduct nog verder kunnen verfijnen zodat het geschikt wordt voor bijvoorbeeld cosmetische toepassingen. Misschien komen we op termijn ook wel aan bijna volledigeverteerbaarheid”, aldus Vanoverschelde. “Maar wanneer dat precies is, valt moeilijk te voorspellen.”

Intussen wordt ook ingezet op andere nevenstromen van de kip: bloed (“opnieuw een heel specifiek product dat op een innovatieve manier gevaloriseerd kan worden”) en kippenpoten. Daarom zijn we naar het Innovatiecentrum gestapt, om ons te helpen een IWT-dossier op te stellen en dit te structureren voor onderzoek dat we hier rond willen doen met bepaalde partners. Want dat blijft onze filosofie: afval is een grondstof waar nog niet lang genoeg over nagedacht is.”

Meer info:

Innovatiecentrum Empro
Kris Honraet Vosmeer 22
kris.honraet@innovatiecentrum.be 9200 Dendermonde
T: +32 9 276 19 77 http://empro-europe.com/
M: +32 479 30 12 40 info@empro-europe.com
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube