Enkira

Talent anders aan't werk

Enkira is een jong bedrijf met een gezonde ambitie om talent te mobiliseren binnen én over de organisaties heen. Hierbij wil het een pioniersrol spelen in de arbeidsmarkt die dringend toe is aan verandering.

Martine Beyers, één van de vier bezielers van Enkira legt uit: "De arbeidsmarkt heeft te kampen met de gekende fenomenen als vergrijzing en ontgroening. Dit gaat op middellange en lange termijn zorgen voor een structurele krapte aan beschikbare en getalenteerde medewerkers op de arbeidsmarkt. Hierdoor is er een sterk besef dat er meer en langer gewerkt zal moeten worden. Natuurlijk is dat pas haalbaar als er ook 'anders' gewerkt kan worden."

Martine vervolgt: "Anders werken betekent dat we meer aandacht moeten hebben voor de kwaliteit van arbeid of werkbaar werk, dat we het talent van mensen effectief inzetten, dat mensen levenslang kunnen leren en invulling kunnen geven aan hun behoefte aan groei en dat we zorgen voor een betere integratie van de loopbaan in het leven. Medewerkers willen meer dan een goed salaris. Ze willen meedenken, zelfstandigheid, afwisseling, inspirerende werkplekken, flexibele werktijden, aandacht voor de balans in werk en privé, uitdaging en groei. En soms ook de ruimte krijgen voor een sabbatical."

"Maar dat is maar één kant van het verhaal", gaat Martine verder. "Ook bedrijven zien zich gedwongen om meer wendbaar en innovatief te zijn. Hun klanten zijn steeds veeleisender geworden, willen snel bediend worden en vooral maatwerk! Bedrijven moeten excelleren om hun concurrentie voor te blijven. Met logge organisaties en standaardprocessen lukt dat niet meer. Renovatie van bestaande organisaties is onvoldoende, daarmee gaan we het niet redden. Organisaties moeten zichzelf opnieuw uitvinden en hertekenen. Ze moeten duurzaam omgaan, niet alleen met de bronnen van de aarde, maar ook met degene die op de aarde rondloopt."

Enkira ondersteunt het duurzaam karakter van zowel het bedrijf als de medewerkers via 2 pijlers: 'organisatiestructuur' en 'talentdeling'. Martine legt uit dat het tijd is voor bedrijven om hun organisatiestructuur onder de loop te nemen, willen ze wendbaar en innovatief zijn. Dit zal automatisch leiden naar een organisatiestructuur waarbij talenten centraal staan. Niet dat het belang van competenties volledig zal verdwijnen, de focus zal verschuiven naar het natuurlijk talent van mensen. Immers, talent is het vertrekpunt van alles voor het individu, het houdt moeiteloosheid in en draagt fundamenteel bij tot de intrinsieke motivatie van mensen.

Dat brengt Martine naadloos tot haar tweede pijler talentdeling. Ze legt uit: "Het concept talentdeling is uniek in België. Het gaat over het delen en het gedeeld inzetten van talent binnen organisaties en over organisaties en sectoren heen. De doelstelling van talentdeling is drieledig. Een eerste is het leren on the job. Met talentdeling faciliteert Enkira 'Erasmus projecten' voor medewerkers. Een tweede is het delen van talent met het oog op de realisatie van projecten en doelstellingen en stimuleert innovatie en flexibiliteit. Als laatste wil Enkira met talentdeling ook een antwoord bieden aan professionals die anders aan’t werk willen, vanuit hun talent en op basis van projecten. Talentdeling creëert nieuwe perspectieven niet alleen voor medewerkers, maar zeker ook voor bedrijven om zowel de organisatie- als de individuele doelstellingen te realiseren."

Talentdeling mobiliseert immers talent, creëert nieuwe samenwerkingsvormen en zorgt ervoor dat bedrijven hun medewerkers blijvend kunnen binden en boeien.

Kennisuitwisseling en leren als basis voor groei heeft Enkira ook toegepast voor zichzelf. Het Innovatiecentrum heeft Enkira mee begeleid in de vormgeving. Samen werd gekeken welke stappen er gezet konden worden en werden de concepten rond de organisatiestructuur en talentdeling verder verfijnd en uitgewerkt.

Meer info over Enkira?

Neem contact op met Martine Beyers 016 39 48 23 of info@enkira.be of neem een kijkje op de website www.enkira.be.

Nieuwsgierig naar wat het Innovatiecentrum voor jou kan betekenen?

Neem snel contact op met je Innovatieadviseur. Gegevens vind je via de website www.innovatiecentrum.be.

Auteur: Katie Van den Bulck – Innovatieadviseur Vlaams-Brabant

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube