Entelec

Entelec Control Systems uit Diepenbeek is een software-ontwikkelingsfirma en heeft het Sky-Walker Open Integratieplatform ontwikkeld.

CEO Miet Loix: “Sky-Walker is ons basisproduct. Het is een open integratieplatform waarmee we, merkonafhankelijk, alle technische installaties –zoals bewakingscamera’s, branddetectie, inbraakalarm enz- binnen gebouwen kunnen aansturen. Je kan het vergelijken met de cockpit van een vliegtuig waar de piloten een overzicht krijgen van alle technieken aanwezig in het vliegtuig. Ook de bewaking van steden, waar steeds meer camera’s in het straatbeeld verschijnen, kunnen we op die manier verzorgen. De bewakingsagenten in de controlekamer moeten over heel eenvoudige middelen kunnen beschikken zodat hun focus naar het werk gaat en niet zozeer naar het werken met ingewikkelde tools. Onze Sky-Walker biedt hen die mogelijkheid.

In ’92 zijn we gestart met het ontwikkelingen van integratie-oplossingen. Wij hadden geen eigen product maar kochten software aan in de States en de UK en assembleerden projecten op maat van onze klanten. Maar dat vergde onnoemelijk veel engineerings- en ontwikkelingstijd. In 1997 kozen we voor een andere aanpak en onderzochten we de behoeften van de klanten. Van daaruit ontwikkelden we een architectuur die we voor al onze klanten kunnen hergebruiken, maar op termijn ook konden exporteren naar het buitenland. Dat resulteerde in het Sky-Walkerplatform dat we ook op de wereldmarkt willen positioneren via de verkoop van licenties aan een netwerk van partners en het toeleveren van extra services als ondersteuning, assistentie en  extra training. Sinds wij in 2006 gestart zijn met de internationalisering, zijn wij verdubbeld in omzet en personeel. Aanvankelijk dachten we dat het gemakkelijker zou gaan: het vergde veel tijd en inzet om een fatsoenlijk netwerk uit te bouwen om ons product op de markt te zetten. Daarom zijn we nu in verschillende landen bezig met het uitbouwen van een eigen vestiging van waaruit we de verkoop kunnen gaan doen.

Innovatie is een must voor Entelec. Wij moeten steeds oog hebben voor nieuwe technologieën, nieuwe tendensen en een manier zoeken om deze te integreren binnen onze producten. Alleen zo kan je permanent voorsprong nemen op de markt. Onze ontwikkelingsafdeling wordt groter met de jaren. Innovatie is ook niet alleen productieontwikkeling. Voor ons is de marktontwikkeling heel belangrijk. Het is heel mooi een product te ontwikkelen, maar als er geen markt voor is of geen visie om het op de markt te zetten, dan heeft het ook geen waarde.”

Bekijk hier het filmpje uit de portretreeks Limburgse Innovatiehelden

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube