ETIB | Iso-Concrete verlegt grenzen in betonbouw

“De bouwsector is conservatief en niet geïnteresseerd in innovatie.” Wie deze stelling in het verleden al eens poneerde, moet zijn standpunt dringend herzien. Meer dan ooit wordt een gebouw een platform waar innovaties uit diverse disciplines samenkomen. Binnenshuis is die evolutie al langer bezig via domotica die zich langzaam vertaalt in Internet of Things applicaties. Maar hoe zit het dan met de ruwbouw? Blijft die niet essentieel dezelfde? Stel de vraag aan Alex en Steven Van Olmen van ETIB uit Olen en zij zullen je binnen de kortste keren duidelijk maken dat ook de ruwbouw evolueert.


ETIB is zelf van origine al een trendsetter doordat het al enige tijd inzet op het bouwen van betonnen kelders en sedert 2004 ook volledige woningen. Onder de merknaam CONCRETE HOUSE zet het bedrijf woningen in een paar weken tijd, die dan ook nog met een energiepeil van minder dan 30 in de top zitten qua energiezuinigheid. Desalniettemin zat er Alex Van Olmen nog iets dwars. De betonelementen bevatten een binnen- en buitenwand uit beton, een geheel dat dan op de werf wordt volgestort met vloeibeton. De buitenwand wordt daarna bekleed met isolatie die vervolgens wordt afgewerkt. “Het vervangen van de buitenwand in beton door isolatie leek ons een interessante oplossing om minder gewicht te transporteren. Het betonelement wordt zo minder dik, of omgekeerd kan er bij eenzelfde dikte beduidend meer isolatie worden aangebracht waardoor de energiezuinigheid van onze woningen nog verder toeneemt” stelt Steven Van Olmen.

Het idee was er, maar daarmee was er nog geen valoriseerbaar product. “De praktische uitvoering van het betonelement bracht een behoorlijke uitdaging met zich mee”, vult zijn vader Alex aan. “De isolatie moet immers bij het volstorten goed hechten aan de beton. Verder moet die isolatie ook kunnen weerstaan aan de hoge drukkrachten bij het aanbrengen van de vloeibeton.”

ETIB werkte samen met het Innovatiecentrum een projectplan uit, waarin ook de opties voor samenwerking met toeleveranciers van lijmen werd verkend. Samen met het Innovatiecentrum werd succesvol aangeklopt bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (toenmalige IWT) voor financiële ondersteuning. Ondertussen heeft ETIB al een tweede woning gebouwd met het nieuwe betonelement, dat onder de naam “Iso-Concrete“ in de markt is gezet. Een octrooi werd aangevraagd, wat ETIB niet enkel bescherming biedt in haar eigen markt, maar ook toelaat om het concept in de toekomst buiten haar eigen werkingsgebied te valoriseren via licenties.

Hoe, de bouw is niet innovatief?

Meer info:

Innovatiecentrum provincie Antwerpen
Kurt Peys
kurt.peys@innovatiecentrum.be
T: +32 3 216 21 61
M: +32 479 80 30 08

ETIB
Industrielaan 22
2250 Olen
www.etib.be
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube