Eureka Onderwijs

Het Eureka Onderwijs kwam op 3 september in het nieuws omdat één van de kinderen van prins Filip er school loopt. Voor de meeste mensen is het Eureka Onderwijs onbekend, toch is deze school in Kessel-Lo al jarenlang een referentie voor kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie of dyscalculie.

Door hun interne werking te analyseren met de dienstentools van het innovatiecentrum kan Eureka Onderwijs nu beter procesmatig nadenken en hun dienstverlening optimaliseren. Nogmaals een bewijs dat innovatie meer is dan alleen productinnovatie.

Eureka Kennis- en expertisecentrum

Anny Cooreman is de bezielende kracht achter het Eureka Onderwijs dat ze in 1990 oprichtte samen met Hedwig van den Bosch. Zij vertelt: "Eureka Onderwijs biedt in hoofdzaak dagonderwijs voor begaafde leerlingen met leerstoornissen en structuurproblemen. Kinderen tussen 7 en 14 jaar volgen meestal een intensieve cyclus van één tot twee jaar. Alle leerlingen keren terug naar het gewoon onderwijs. Ongeveer 80% van de leerlingen stroomt door naar het hoger onderwijs." Naast onderwijsactiviteiten heeft Eureka eveneens een innovatief kennis- en experticecentrum waaruit spin-offs ontstonden zoals Eureka Die-'s-lekti-kus,  Eureka ADIBib en Eureka Expert. Dit alles maakt van Eureka een unieke organisatie, in Vlaanderen én Europa.

Objectieve kijk op jezelf

"De Innovatieaudit heeft ons op verschillende vlakken geholpen", verklaart Anny Cooreman. "De audit gaf een objectieve kijk op onszelf en liet ons inzien waar we stonden op vlak van innovatie. De positieve feedback gaf ons zelfvertrouwen een boost, de actiepunten waren op hun beurt dan weer een stimulans om nog beter te doen en onze werking te professionaliseren. Eén van de actiepunten uit de audit leerde ons dat we meer bedrijfsmatig en commercieel moesten nadenken. Als vervolg werd er een workshop Business Modelling georganiseerd. Ook bewust omgaan met onze intellectuele eigendommen is sinds deze audit een aandachtspunt. De infosessies die het Innovatiecentrum daarover organiseert, hebben ons al veel geleerd."

Hoe je dienstverlening verbeteren?

Anny Cooreman: "Als organisatie bekeken we onze dienstverlening meestal vanuit ons eigen standpunt. Op zich niet slecht, maar dankzij de 'Customer Journey Mapping' hebben we geleerd onszelf te verplaatsen in de huid van de ouders, de kinderen en leerkrachten. Stap voor stap ontdekten we de touch points tussen Eureka en de leerlingen, ouders en leerkrachten. Voor elk van die touch points gingen we na wat de behoeften zijn en hoe we die kunnen invullen. Hierdoor konden we heel wat verbeterpunten in onze dienstverlening ontdekken. Tegelijkertijd bood deze aanpak ook inspiratie om enkele opportuniteiten te identificeren. Zo zijn we ondermeer actief aan de slag gegaan om ook lessen via e-learning aan te bieden."

Grote meerwaarde

Inmiddels zijn we een jaar verder. Anny Cooreman vertelt over het natraject: "De modellen en adviezen die het Innovatiecentrum ons heeft aangeleverd, hebben een impact op lange termijn. Met de tool 'Business Modelling' gaan we nu nog steeds actief aan de slag. Het zijn dus instrumenten die niet éénmalig toegepast worden. Dat is voor ons de grote meerwaarde. Ook wordt er nog terug gekeken naar de adviezen en actiepunten die in de innovatieaudit staan. De instrumenten van het Innovatiecentrum maakten het voor ons bevattelijk en daardoor kunnen we nu beter procesmatig nadenken. Diensteninnovatie is voor ons geen abstract begrip meer."

Meer info:

Innovatiecentrum Eureka Onderwijs
Rik Candries Diestsesteenweg 722
rik.candries@innovatiecentrum.be 3010 Kessel-Lo
T: +32 16 31 10 85
M: +32 487 37 07 88 www.eurekaonderwijs.be
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube