Eurodal

Steeds vaker resulteert overvloedige regenwater in een overbelasting van het rioleringsnetwerk

De hoeveelheid regenwater die na een stortbui in ons rioleringsnetwerk terecht komt is enorm. Steeds vaker resulteert dit in een overbelasting van dat netwerk. De beelden waarbij dat regenwater resulteert in overstromingen zijn bekend.


De combinatie van industriële toepassingen en efficiënt waterbeheer is vandaag dan ook verre van optimaal. Reden genoeg voor het bedrijf Eurodal uit Grobbendonk om een nieuw concept van regenwaterbuffering onder verharde oppervlaktes te ontwikkelen. Eurodal fabriceert al sedert 1982 industriële vloerplaten. Het lastenspreidend vermogen van die vloerplaten lag mee aan de bron van de innovatie. De platen laten immers toe om gebruik te maken van een open fundering die tijdelijk regenwater kan bufferen. De buffering van het regenwater gebeurt dus rechtstreeks onder het verharde oppervlak.

Eurodal ontwikkelde een integraal concept dat het regenwater zuivert en vervolgens aanbiedt voor hergebruik, infiltratie of vertraagde lozing. Eurodal overlegde met het Innovatiecentrum over de mogelijkheden tot bescherming. Het merk ’Hydrops’ werd gedeponeerd. Ondertussen loopt een procedure voor het verwerven van een octrooi. De bescherming helpt Eurodal bij de verdere valorisatie.

Meer info:

Innovatiecentrum provincie Antwerpen
Kurt Peys
kurt.peys@innovatiecentrum.be
T: +32 3 216 21 61
M: +32 479 80 30 08

Eurodal
Industrieweg 14
2280 Grobbendonk
www.eurodal.be

 

 

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube