Ewals Cargo Care

Slim transporteren

Ewals Cargo Care uit Genk is een logistieke dienstverlener. Het bedrijf optimaliseert de goederenstroom van haar klanten en zet sterk in op innovatie.

Bart Dessent, ICT-manager van Ewals Cargo Care: “Wij innoveren op 3 gebieden: in logistieke concepten, in IT en in equipment. Met equipment bedoelen we onze trailers. Onze meest recent model is de mega huckepack XLS trailer waarmee we bulkgoederen zoals banden heel efficiënt kunnen transporteren via weg en spoor. Op IT vlak heeft Ewals Cargo Care haar innovatieve positie versterkt door de ontwikkeling van de optimalisatietool TES (Tactical Engineering Solution). TES bepaalt het meest optimale transportnetwerk daarbij automatisch rekeninghoudend met samenladingssynergieeën tussen verschillende verladers. TES maakt gebruik van verschillende modaliteiten zoals weg-, spoor- en zeetransport. Op logistiek vlak blinken we uit op gebied van intermodaliteit: lange afstanden doen we voornamelijk met trein en boot zodat we zo weinig mogelijk CO² emissie hebben en zo efficiënt en goedkoop mogelijk rijden voor de klant.

Ewals Cargo Care bestaat al 108 jaar en dat danken we aan onze voortdurende innovatieprojecten, nu en in het verleden. Zonder innovatie zouden wij een normale transportonderneming zijn die het moeilijk heeft om zijn brood te verdienen. Wij proberen met die innovaties, samen met de klant, elk jaar kostenreducties te krijgen en tegelijkertijd onze winstgevendheid te behouden.

Innovatie is alleen mogelijk als je een heel sterke visie hebt. Tijdens een traject kom je natuurlijk een aantal hindernissen tegen: bepaalde investeringen vallen hoger uit dan voorzien,  of sommige deadlines worden niet gehaald,… Dan is het belangrijk om trouw te blijven aan je visie en te werken aan de toekomst via tussentijdse stapjes en niet altijd korte termijn, commerciële opportuniteiten de voorrang te geven.

De gedrevenheid van het bedrijf is cruciaal voor de innovatie. Iedereen in ons bedrijf weet waar we als bedrijf naar toe moeten gaan. De familie Ewals, die nog steeds 100% aandeelhouder is, speelt daarbij een belangrijke rol en stimuleert het ondernemerschap bij elke werknemer.

Het Innovatiecentrum begeleidt ons bij innovatiedossiers. Het zorgt er voor dat wij aan alle formaliteiten voldoen en dat we ook goed weten waar we met problemen terecht kunnen. Tijdens ons IT-project hadden we problemen rond wiskundige optimalisatie. De innovatieadviseur heeft ons toen doorverwezen naar de juiste professoren binnen de universitaire centra.”

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube