Foamglas

Foamglas® uit Tessenderlo maakt isolatieproducten op basis van geschuimd glas.

R&D Manager Stijn Verlaak legt uit: “Foamglas® combineert de sterke eigenschappen van glas zoals waterdichtheid, dampdichtheid en druksterkte, met de isolerende eigenschappen van schuim. Met onze producten kan je zowel gebouwen, platte daken, funderingen en ondergrondse ruimtes isoleren, maar ook de fundamenten van LNG tanks of buizen in de chemische industrie.

Innoveren bij ons gaat in golven. Er zijn periodes dat we meer werken op procesinnovatie, om de processen beter te laten verlopen. Of om zuiniger om te gaan met grondstoffen en energie. Momenteel zitten we in een golf waarin we vooral werken aan het verbeteren van de producten zelf om zo een groter marktaandeel te kunnen krijgen. De meeste innovaties worden eigenlijk onderzocht op vraag van klanten, van onze verkopers die aanvoelen dat er een marktbehoefte is aan bv een zeker milieubesef in onze producten, of in dit geval een betere isolatiewaarde.


Momenteel voeren we een vrij fundamenteel onderzoek uit naar ons proces. Op voorhand weet je nooit helemaal wat daar uitkomt. Soms begin je aan een onderzoekstraject en moet je halverwege vaststellen dat het toch niet lukt, dat geeft wel de nodige frustraties. Maar in elk geval leren we wel altijd iets dat we dan kunnen meenemen naar een volgend onderzoekstraject. Het echte onderzoek, spelen met de fysica, zit bij de R&D-afdeling, maar in het hele bedrijf innoveert iedereen op zijn eigen manier. In productie spelen ze soms met de parameters om betere resultaten te kunnen krijgen, in het applicatielabo doen ze testen voor specifieke wensen van de klanten, en op die manier zit de innovatiegeest wel een beetje door het hele bedrijf verweven.

Dankzij het Innovatiecentrum hebben wij nieuwe bronnen kunnen aanboren om ons onderzoek te financieren en hebben we contacten kunnen leggen met andere partners, dat zijn vooral universitaire partners, of andere onderzoeks-instellingen in de buurt.

Wie wil innoveren moet niet in het wilde weg beginnen nadenken, maar moet duidelijke randvoorwaarden stellen waarbinnen je tot een oplossing hoopt te kunnen komen. Als je daarbinnen niet tot een oplossing komt, kun je de randvoorwaarden verruimen. Een zo klein mogelijk kader laat toe om focus te behouden en tot een innovatieve oplossing te komen die ook snel in de praktijk omgezet kan worden.

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube