Gabecon en Prefaxis | Betrokkenheid en creativiteit stimuleren door een strategieoefening

Betrokkenheid en creativiteit stimuleren door een strategieoefening

Het directiecomité van Gabecon /Prefaxis boog zich eind 2012 over de strategie voor hun toekomst. Terwijl Gabecon actief is als aannemingsbedrijf in de burgerlijke bouwkunde, produceert Prefaxis holle en volle wanden.

Het zijn twee zusterbedrijven met dezelfde aandeelhouders, waarbij Gabecon ook een belangrijke klant is voor Prefaxis.

Dominique Zyde (Directielid Prefaxis): “Wij wilden met het directiecomité omtrent strategie en innovatie een wederzijdse communicatie teweegbrengen met onze medewerkers. In dit kader was het innovatietraject, samen met een aantal geselecteerde medewerkers, een interessante insteek om betrokkenheid en creativiteit te stimuleren

In het voorjaar van 2013 besloot het directiecomité de strategieoefening uit te breiden en sleutelpersonen van beide bedrijven werden er bij betrokken. De hulp van het Innovatiecentrum West-Vlaanderen werd hierbij ingeroepen. Er werden verschillende tools ingezet bij deze strategieoefening:

 • De innovatieaudit
 • Het strategieplaatje: welke factoren leveren waarde aan de huidige klanten?
 • Een product/markt matrix: maakt duidelijk hoe goed de huidige producten/diensten afgestemd zijn op de actuele marktsegmenten
 • Een business model canvas

Op deze manier werd de basis gelegd voor de analysefase van de situatie “as is” vandaag en werd een eerste aanzet tot vernieuwing gegeven.

Hierna genereerde een groep van 10 sleutelpersonen een 250-tal ideeën voor verbetering en vernieuwing door middel van twee ideeëngeneratiesessies. Op basis van voorop bepaalde criteria  werden 15 projectconcepten weerhouden, waarvan uiteindelijk 5 projecten op korte termijn uitgewerkt worden.

Het resultaat?

 • 2 projecten rond “lean” met concrete actiepunten, een tijdskader en een projectleider voor zowel Gabecon als Prefaxis.
 • een project rond nieuwe markten voor Gabecon,
 • een technologisch georiënteerd project dat Prefaxis samen met WTCB door middel van “technologieverkenning” zal uitvoeren.
 • een project over de synergie tussen Gabecon en Prefaxis, zowel marktmatig als organisatorisch, waarbij kennis en technische know how maximaal uitgewisseld worden om een sterkere diversificatie in de zeer concurrentiële bouwmarkt te krijgen.

Meer info:

Innovatiecentrum West-Vlaanderen
Dominique De Geest
dominique.de.geest@innovatiecentrum.be
M: +32 473 54 04 70

Gabecon/Prefaxis
Kasteelstraat 9
8980 Geluveld
www.gabecon.be
www.prefaxis.be

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube