Goldmeat

Het Zolderse GoldMeat is Benelux marktleider in kop- en geleivleeswaren en introduceerde een innoverend pekelproces.


CEO Francis Titeca hecht veel belang aan innovatie: “Goldmeat houdt 6% van zijn omzet vrij om te innoveren in processen, producten of nieuwe technologieën die we ergens hebben bespeurd en waarvoor wij een eigen toepassing proberen te vinden.

Een achttal jaar geleden namen wij ons voor om cleanlabel-producten op de markt te brengen. Dat zijn producten zonder additieven en/of bewaarmiddelen. Om dat te realiseren moesten we ons productieproces doorlichten en aanpassen. Dat resulteerde o.m. in het op punt stellen van een innoverend pekelproces. In een traditioneel productieproces van kop- en geleivleeswaren wordt het vlees met naaldinjectie gepekeld en nadien voor een langere tijd in een zoutbad gelegd om verder door te pekelen. Maar dankzij onze nieuwe technologie kunnen we de pekel onder hoge druk in de vleesgrondstof inbrengen. Dat heeft verschillende voordelen: het uiteindelijk vleeswarenproduct bevat gemiddeld veel minder zout, de bereidingstijd is veel korter en de vroegere massale lozing van met bloed vermengde pekel vervalt en de restpekel wordt volledig gerecupereerd. Wij zijn momenteel het enige Europese bedrijf dat deze techniek van onder hoge druk naaldloos pekelen van ½ varkenskoppen onder de knie heeft.

Al die innovatie-inspanningen hebben heel wat teweeg gebracht. We realiseren sinds een paar jaar  een omzetstijging(op jaarbasis) van 10 tot 15%. We mikken zelfs op een verdubbeling van onze omzet over de komende 4  jaren. Daar staan natuurlijk forse inspanningen tegenover.  En we hebben nieuwe, hooggeschoolde medewerkers moeten aanwerven. Innoveren kost natuurlijk geld. Maar gelukkig konden we daar soms iets van recupereren via subsidies van o.a. het IWT.

Wie wil innoveren, moet eerst en vooral over een deugdelijk businessplan beschikken waarbij wordt nagegaan of innovatie opportuun en haalbaar is. Leg ook een aantal evaluatiemomenten vast. Als je constateert dat je innovatieproces ontspoort, moet je de moed hebben om er mee te stoppen. Natuurlijk kan je ook een beroep doen op het Innovatiecentrum Limburg. Zij beschikken over een zeer enthousiast team dat ons niet alleen coachte tijdens ons innovatieproces, maar ons ook nog steeds op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen die voor ons interessant kunnen zijn. Tenslotte werken we nauw samen met kennisinstellingen. Zo hebben we momenteel verschillende projecten lopen met o.m. de UHasselt, de Provinciale Hogeschool Limburg, Hogeschool St.Lieven in Gent, RUG en VUB."

Bekijk hier het filmpje uit de portretreeks Limburgse Innovatiehelden

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube