Hydrogenics

Hydrogenics verlegt mee de bakens naar betaalbare, groene energie

Hydrogenics uit Westerlo is een wereldwijd actieve producent van waterstofgeneratoren. Dit zijn industriële toestellen die waterstof en zuurstof produceren uit water en elektriciteit. Die gassen vormen belangrijke grondstoffen voor elektriciteitsproductie door brandstofcellen, maar ook waterstof zelf kan als duurzame brandstof aangewend worden. Waterstof- en brandstofceltechnologie kunnen daardoor een alternatief vormen voor benzinewagens, maar evenzeer op termijn voor elektriciteitsproductie binnen de industrie of zelfs je woning.


Hydrogenics mikt met haar producten vooral op mobiele en industriële toepassingen. In 2012 installeerde het bedrijf al een waterstofpompstation bij Colruyt in Halle. Dat produceert tot 65 kg waterstof per dag en wordt gebruikt door vorkliften en andere voertuigen die uitgerust zijn met een waterstofmotor.

“Innovatie is een vanzelfsprekendheid binnen het bedrijf”, stelt Jan Vaes, Technology Manager binnen Hydrogenics. De basistechnologie biedt nog steeds ruimte voor het verhogen van de efficiëntie door bijvoorbeeld de keuze van nieuwe materialen en sturingstechnieken. Anderzijds stijgt het aantal toepassingen dat binnen bereik komt, wat op zijn beurt weer andere ontwikkelingen vergt. Eén van die nieuwere toepassingen is power-to-gas. De overschot aan geproduceerde (duurzame) elektriciteit, bv. door windmolens, kan omgezet worden in waterstof die naderhand via een brandstofcel elektriciteit kan produceren op het moment dat er een tekort is. Waterstof fungeert hierbij dus als energiebuffer. Hydrogenics is momenteel betrokken in enkele demonstratieprojecten om deze technologie verder op punt te zetten.

De samenwerking met het Innovatiecentrum baseert zich op periodieke overlegmomenten waarbij de ontwikkelingsroadmap wordt besproken en eventuele mogelijke financiering (subsidies) worden in kaart gebracht. IWT steunde het bedrijf al. Het bedrijf is ondertussen ook al actief in enkele Europese projecten.

Meer info:

Innovatiecentrum provincie Antwerpen
Kurt Peys
kurt.peys@innovatiecentrum.be
T: +32 3 216 21 61
M: +32 479 80 30 08

Hydrogenics
Nijverheidslaan 48 c
2260 Oevel
www.hydrogenics.com
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube