imec | Technologie en expertise op het vlak van microsystemen en draadloze communicatie

Op geregelde tijdstippen organiseert het Innovatiecentrum West-Vlaanderen “Research@Breakfast” sessies met als doelstelling een innovatief of vernieuwend onderwerp voor te stellen aan bedrijven, voornamelijk kmo’s, en dit terwijl je kan genieten van een kopje koffie en boterkoeken.

De Research@Breakfast sessies zijn een succesformule, waarbij bedrijven in een informele sfeer kennis kunnen maken met state-of-the-art technologie én met de experts die klaarstaan om advies te verlenen. De onderwerpen van deze sessies worden geselecteerd op basis van onderzoeksresultaten geboekt bij  universiteiten, kenniscentra en hogescholen, waarbij de  toepasbaarheid kan leiden tot economische meerwaarde voor de bedrijven. Door te kiezen voor een beperkt aantal deelnemers (max. 25) wordt de interactie en kennisdeling tijdens de meeting maximaal bevorderd. Na de sessie kun je individueel napraten, netwerken met gelijkgestemden of een concrete afspraak maken.

Op 18 juni was imec te gast voor het serveren van een inspirerend ontbijt. Innovatie programma manager Kris Hermus en directeur circuits en systemen voor ICT Filip Louagie vertelden de aanwezigen over de mogelijkheden van slimme elektronische systemen.

Kris Hermus: “Een van de doelstellingen van imec is samenwerkingen opzetten met Vlaamse kmo’s. Via de research@breakfast meeting wilden we kmo’s bereiken waarmee imec nog nooit heeft samengewerkt. Het bleek een schot in de roos want na afloop van de presentaties kwamen verschillende geïnteresseerden langs met concrete vragen. Een 3-tal bedrijven legden een innovatiecase voor waarin imec technologische ondersteuning kan geven. Het innovatiecentrum zal ook mee de leads verder opvolgen en hierin een ondersteunende rol spelen (bv. zoeken naar subsidies, aanbrengen van extra partners).

Eén van de misvattingen over imec  - als onderzoekscentrum in de nano-elektronica - is dat we enkel samenwerken met bedrijven die iets met elektronica te maken hebben. Ook textiel-, voeding-, transport-, .... bedrijven kunnen gebaat zijn bij onze technologie en expertise op het vlak van microsystemen en draadloze communicatie. Het is voor ons niet eenvoudig om bedrijven uit zo veel verschillende sectoren te bereiken. Daarom waren we ook heel opgetogen als we de zeer verscheiden deelnemerslijst onder ogen kregen. Bovendien was de sessie volgeboekt!

Conclusie: heel veel return voor weinig inspanning. Alle praktische zaken werden immers geregeld door het innovatiecentrum (ontbijt, mapjes klaarleggen, uitnodiging verspreiden). Er werd van bij het begin duidelijk gecommuniceerd over de inhoud en aanpak van het event. Wij hoefden enkel onze presentaties te maken en vroeg op te staan ;-)”

Bij elke sessie polsen we naar de bevindingen van de deelnemers. Zo blijven we alert om de kwaliteit van onze events hoog te houden.

Evaluatie Research@Breakfast 18 juni 2013:

Wenst u een Researchmeeting bij te wonen? Neem dan snel een kijkje in de agenda die je terugvindt op de website van het Innovatiecentrum.

Wil je als kenniscentra, universiteit of hogeschool een innovatief of vernieuwd onderwerp voorstellen tijdens een ontbijtsessie? Contacteer ons dan via westvlaanderen@innovatiecentrum.be

Meer info:

Innovatiecentrum West-Vlaanderen
Rudy Deschepper
 

Imec Ieper
Ter Waarde 44
8900 Ieper
www.imec.be

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube