Innovatiecentra | Uw innovatie verdient een beschermengel

Dat goede ideeën, nieuwe producten, vernieuwende processen en alternatieve businessmodellen een goede bescherming verdienen, is meer dan terecht.  Alleen, welke bescherming is het beste ? De Innovatiecentra begeleiden bedrijven hierover en zetten zich actief in om de kennis rond intellectuele eigendom te verhogen bij hun klanten.

 1. Via opleidingen of protection@inforeeksen wordt intellectueel eigendom toegankelijker gemaakt voor bedrijven.  Deze opleidingen worden georganiseerd ism het Agentschap Ondernemen.

  De voorbije 4 jaar werden zo’n 34 infosessies per jaar georganiseerd.  Experten komen zeer concreet de relevantie van contracten, auteursrecht, octrooien, valorisatie, … toelichten.  Er zijn ook opleidingen om klanten actief gebruik te leren maken van publieke databanken zoals bvb espacenet, Designview, …

  "Sinds de opleiding en begeleiding die we van het innovatiecentrum gekregen hebben, kunnen we meer intern waken over de correcte toepassing van intellectueel eigendom bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Op die manier kunnen we kosten besparen en komen we ook professioneler over tov onze klanten."
  Katrien Sobry, Globetrade
   
 2. Om je innovatie goed te beschermen, is het als bedrijf belangrijk om je te laten begeleiden door experts.  De Innovatiecentra helpen bedrijven om met experten geslaagde samenwerkingen op te starten.

  Samen met het Agentschap Ondernemen worden, op maandelijkse basis, zitdagen georganiseerd. Bruno Vanderschoot van het Benelux Merkenbureau en Nico Deconinck van de FOD Economie, dienst intellectuele eigendom, kijken via 1 op 1 gesprekken met de bedrijven of bescherming relevant is en op welke manier die best wordt aangepakt.

  Daarnaast brengen de Innovatiecentra bedrijven rechtstreeks in contact met octrooigemachtigden, merk- en of modelgemachtigden of juristen om hun specifieke case op een goede manier te laten beschermen.  De Innovatiecentra treden hierbij op als ‘matchmaker’ en zien erop toe dat de bedrijven begrijpen welke stappen genomen moeten worden en hoe dit in hun bedrijfsstrategie past.

  De voorbije 4 jaar werden zo’n 600 geslaagde partnermatches gerealiseerd.

  “West-Vlaamse KMO’s zijn wel eens koele minnaars van octrooien .Maar het innovatiecentrum trok ons over de streep.”
  Francis Deknudt, Deknudt Mirrors.


  "Dankzij deze ondersteuning hebben we nu een patent, dat kopie’s weliswaar niet tegenhoudt, maar wel een zeer interessant fiscaal voordeel geeft."
  Chris Vandevoorde, Bematrix.

   
 3. De Innovatiecentra zetten ook hard in op het adviseren van bedrijven rond intellectuele eigendom.  Ze treden hier op als vertaler-tolk en coachen bedrijven in kmo-taal. 

  Bedrijven komen langs voor meer duiding rond contracten, inbreuk, afstemmen bescherming op de bedrijfsstrategie, aanpak voor octrooibescherming, .. De Innovatiecentra bekijken wat  beschermd kan worden en op welke manier en welke stappen het bedrijf  hiervoor best onderneemt.

  85 % van deze adviezen (gemiddeld 180 per jaar) wordt effectief ook door de bedrijven toegepast.

  "Wat betreft IP herinner ik me vooral de communicatie met de universiteit.  Vooral omtrent IP (bescherming, gebruik en exploitatie van de resultaten) bleek de expertise/interventie van het innovatiecentrum cruciaal. Het Innovatiecentrum zie ik dan ook - onder meer op dat vlak - als “ervaren bruggenbouwer” en “coach”."
  Koen De Keyzer, De Keyzer.

Vanuit de overheid wordt het gebruik en de toepassing van intellectuele eigendom gestimuleerd bij de bedrijven, dit dankzij tal van maatregelen zowel fiscaal als op vlak van subsidies.  De innovatiecentra dragen hun steentje hiertoe bij door bedrijven te enthousiasmeren om stappen te zetten om gepaste bescherming te nemen.

"Een snelle screening van de publieke databases toonde dat bedrijven die de voorbije 4 jaar beroep deden op de IP dienstverlening in West-Vlaanderen, samen een 15-tal octrooien (Belgisch, Europees en/of wereldwijd) indienden en een 10-tal merk- en modelbeschermingen hebben aangevraagd." - An Cosaert, Innovatieadviseur

Innovatiecentrum, april 2015.

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube