Lambrechts Group | Toptechnologie voor de biermarkt

Je beseft het niet bij het drinken van een gekoeld biertje, maar het spoelen en vullen van biervaten is een proces dat sterk mee de kwaliteit van het eindproduct bepaalt. Lambrechts Group uit Puurs bracht hiervoor een innovatief productconcept uit.

Stellen dat Vlaanderen rijk is aan bieren is een open deur intrappen. Meer dan 1000 bieren vinden hun oorsprong op deze schamele 30 500 km². Maar bier brouwen en bottelen vergt natuurlijk ook technologie. Lambrechts Group uit Puurs behoort sinds enkele jaren tot de wereldspelers op vlak van automatische spoel- en vulinstallaties voor biervaten. Je beseft het niet bij het drinken van een gekoeld biertje, maar het spoelen en vullen van biervaten is een proces dat sterk mee de kwaliteit van het eindproduct bepaalt.

Lambrechts Group is al sinds de jaren 60’ actief in deze markt. In zijn garage startte oprichter Juul Lambrechts toen samen met zijn broer, die smid was, met de fabricage van metaalconstructies. Doorheen de jaren groeide Lambrechts Group uit, zowel in productieoppervlakte als in aantal werknemers. Van in  het begin zette het bedrijf sterk in op R&D, een must  in  een markt die continu door veranderingen gekenmerkt wordt. “De afgelopen 5 à 10 jaar herkenden we een trend naar meer en meer micro-brouwerijen enerzijds, zeker in de Verenigde Staten, en het in de markt brengen van tijdelijke bieren anderzijds” stelt Hans De Meyer, Operations Manager. “Die nood vertaalden we een aantal jaren terug in de ontwikkeling van een nieuw productconcept: de Monobloc.  Het is een ‘connect & fill’ was- en vulinstallatie leverbaar in een 20 foot container.“  De uitwerking bracht nogal wat uitdagingen met zich mee, niet in het minst omdat klassieke technieken uit stationaire vullijnen niet langer gebruikt konden worden. Samen met het Innovatiecentrum Antwerpen werd een projectplan voor de innovatie uitgetekend en werd vervolgens ook met succes aangeklopt bij de Vlaamse Overheid voor een innovatiesubsidie.

2 jaar na afronding van het innovatieproject, zit het product volop in de markt, o.a. in Engeland en de Verenigde Staten, maar ook Brouwerij Chimay en Brouwerij Martens te Bocholt gebruiken de technologie. Het succes stimuleerde het bedrijf alvast om in overleg met het Innovatiecentrum een nieuw innovatietraject op te starten voor een verdere robotisering van grotere vullijnen om de vulcapaciteit per m² op te drijven. Weer een verdere stap in de groei.

Brengt jouw bedrijf ook nieuwe producten of diensten op de markt? Contacteer dan vrijblijvend het Innovatiecentrum want misschien kunnen we ook jou helpen: antwerpen@innovatiecentrum.be

Meer cases

Meer info:

Innovatiecentrum provincie Antwerpen
Kurt Peys
kurt.peys@innovatiecentrum.be
T: +32 3 216 21 61
M: +32 479 80 30 08

Lambrechts
Gansbroekstraat 25
2870 Ruisbroek
www.lambrechts-group.be

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube