Limecraft

Innovatie in TV- en filmproductie: van het script tot de final cut in de cloud

Limecraft speelt in op de nood van de audiovisuele sector om zich aan te passen aan het veranderende kijkgedrag. Producers moeten de doorlooptijd van een productie verkorten onder druk van dalende advertentie inkomsten, en tegelijk meer maatwerk leveren. Een platform om de hele productieflow te ondersteunen biedt de oplossing.

Limecraft werd opgericht door Maarten Verwaest en Nico Oorts, twee IT professionals die bij de VRT alle aspecten van TV productie leerden kennen en daar de opportuniteiten zagen voor een betere ondersteuning van de mediaproductieproces. Hierbij speelden twee bekommernissen een rol: hoe kan je creatieve mensen beter laten samenwerken, en hoe kan je ervoor zorgen dat al de informatie uit het proces niet verloren gaat?  Via een aantal projecten bij VRT Medialab werden de basisideeën grondig verkend. Met behulp van een IWT haalbaarheidsstudie werd verder de grondslag gelegd voor het nieuwe bedrijf.

“Limecraft Flow laat creatieve geesten samenwerken van script tot eindproduct, onafhankelijk waar ze verblijven of welke taal ze spreken”

Papierloos en on-line

In een eerste stap heeft Limecraft het klassieke proces, traditioneel documentgebaseerd, volledig onderbouwd met software, en deze software wordt aangeboden via de cloud. Via een web-browser kan men de productie beheren, scripts schrijven, opnames documenteren en de montage starten.  Daarbij blijven conventionele werkwijzen behouden, maar het geheel is transparanter en efficiënter. Deze innovatie wordt mede gefinancierd door het Media programma van de EU, dat co-producties over de landsgrenzen heen wil bevorderen. Op dit ogenblik starten een 10-tal producers met de evaluatie en/of effectief gebruik van het platform.

Verder innoveren

Het on-line productie platform is slechts een eerste stap, de échte innovaties die ook voor de kijker zichtbaar zullen zijn komen voort uit het gebruik van al de gegevens die door het platform worden bijgehouden. Elke scene, elke acteur en elk object in beeld zijn expliciet gekend, waardoor producers tal van nieuwe creatieve mogelijkheden krijgen. Van automatische reproductie (type Yelo), tot interactie met objecten op het scherm (waar kan ik de kleren kopen die dat personage draagt?).   

“Door alle productiedata te bewaren kan men automatisch nieuwe afgeleiden produceren. Je mag binnenkort een aantal nieuwe formats verwachten!”

Limecraft heeft  onderdak gevonden in iCubes, het incubatiecentrum van iMinds. Er staan ondertussen 8 mensen op de payroll. Dit aantal zou minstens moeten verdubbelen tegen eind 2013.

Meer info:
Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen
Peter Rutten
peter.rutten@innovatiecentrum.be

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube