Maene | Glazen balustrade zonder framework

Glazen balustrade zonder framework

Maene, producent van trappen en leuningen, ontwikkelde een glazen balustrade zonder framework. Niet alleen een mooi design, maar ook technologisch was de ontwikkeling hiervan een uitdaging.

Het bedrijf Maene wou een strakke glazen balustrade ontwikkelen zonder dat er een framework zichtbaar was om de glazen platen in te plaatsen. Na samenwerking met de onderzoekgroep Indurium werd dit concept realiteit. Bovendien was de veiligheid van deze balustrade een extra troef.

Geert Maene, zaakvoerder Maene: “Het innovatiecentrum volgde ons op de achtergrond. Zo kregen wij vrijblijvend hulp en advies. Voor mijn volgend project zal ik zeker terug beroep doen op het innovatiecentrum.

Hierna rees de vraag hoe het best omgegaan zou worden met de intellectuele eigendom. Maene nam deel aan opleidingen van het Innovatiecentrum West-Vlaanderen om zo wegwijs te raken in de wereld van de octrooien. Bovendien trad de adviseur van het Innovatiecentrum ook op als klankbord en bracht ze het bedrijf in contact met een raad van wijzen die mee advies gaven over de strategie op vlak van IP. Op vandaag ligt een octrooi klaar...

Hoewel innovatie aanwezig is bij Maene, wilden ze zich nog beter organiseren om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen. Ze lieten een innovatieaudit afnemen waaruit  aanbevelingen geformuleerd werden om nog beter te kunnen innoveren. Naar aanleiding van deze audit werkt Maene op vandaag met een externe raad die advies heeft op vlak van innovatie.

Meer info:

Innovatiecentrum West-Vlaanderen
An Cosaert
 

Maene
Lieven Bauwensstraat 24
8200 Brugge
www.maene.com
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube