Maggie Program: een tent met een oplossing

Vandaag zijn er meer dan 60 miljoen vluchtelingen waarvan er velen in kampen terechtkomen. Ze worden er blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Dagelijks komen er meer dan 40.000 vluchtelingen bij. Ze worden in tenten opgevangen, maar deze bieden weinig of geen bescherming tegen zon, regen, sneeuw, insecten, … Het DMOA architecten- en ingenieursteam heeft de oplossing.

Het idee

Bart Peeters kent de problematiek van vluchtelingenkampen en heeft een idee dat hij bij pot en pint aan Benjamin Denef en Matthias Mattelaer voorstelt. Het idee om tijdelijke, maar toch duurzame constructies te maken voor vluchtelingenkampen die aan extreme klimaatcondities moeten kunnen weerstaan, spreekt de 2 innovatieve breinen van DMOA architecten onmiddellijk aan. Schetstekeningen en brainstorms volgen.

De uitdagingen

De uitdaging is het bouwen van duurzame shelters die de tekortkomingen van tenten wegwerkt, de voordelen biedt van vaste constructies en dat voor de prijs die lager is dan een oplossingen met tenten.

 • Eenvoudig modulair eindproduct dat tegemoetkomt aan de specifieke behoeften van klanten.
 • Slim energiegebruik door inzet van gratis materialen die overal te vinden zijn zoals zand, organisch materialen en plastiek afval.
 • Aanpasbaarheid aan de verschillende seizoenen.
 • Duurzaam eindproduct dat goedkoper is dan een tent (kostprijs over levensduur).
 • Optimaal gewicht en volume voor transport.

Maggie program

Na 42 conceptideeën, menige discussies met shelterexperten en een lijst van strenge criteria komt het team tot een eerste werkbare concepttekening. Het idee krijgt stilaan de vorm van een concreet project: de ontwikkeling van een eenvoudige modulaire dubbelwandige tent die de gemiddelde levensduur van een vluchtelingenkamp kan doorstaan en die voldoet aan kwaliteitscriteria van én scholen én medische centra én opslagplaatsen voor voedsel en medicatie (maggie program).

Het Innovatiecentrum wordt erbij gehaald om het project verder vorm te geven: de uitdagingen worden vertaald naar taken en uitgewerkt in een helder projectplan dat opgedeeld is in fases. Het projectteam zoekt versterking bij kennisinstellingen en gespecialiseerde bedrijven. Om aan de strenge kwaliteitscriteria te kunnen voldoen wordt tijdens de verschillende projectfases feedback gevraagd aan shelterexperten.

Dankzij de behaalde IWT subsidie is de eerste fase met succes afgerond en bijkomende externe financiering aangetrokken. De eerste ruwe shelter module was in juli tijdens het VRT journaal te zien. Shelterexperten geven hierop hun mening zodat de volgende fase slim ingezet kan worden.

Lessons learned

 • Samenwerking is efficiënt en de beste manier om doorbraak te krijgen in duurzame ontwikkeling.
 • De ontwikkeling moet gefundeerd zijn op specifieke, erkende noden en deze moeten ook door de doelgroep erkend worden.
 • Ontwikkeling is vaak het intelligent orkestreren van verschillende disciplines om deze vervolgens toe te passen in een nieuwe context.

Meer info: katie.vandenbulck@innovatiecentrum.be

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube