Innovatiecentra | Met kleine moeite kennis binnenhalen

Innoveren doe je niet alleen. Buiten je bedrijf is er heel wat kennis aanwezig die kan worden ingezet. Bedrijven die over de eigen muren heen kijken, staan sterker en spelen hierdoor sneller in op de noden van de markt.

Door samenwerkingsverbanden aan te gaan, rijpen ambitieuze ideeën vlugger. Het Innovatiecentrum navigeert je doorheen het kennislandschap. We brengen je in contact met anderen die de nodige knowhow in huis hebben om je innovatieplannen te ondersteunen.

Op regelmatige basis organiseert het Innovatiecentrum een Research@breakfast sessie. Tijdens deze  sessies brengen we bedrijven en leden van het Vlaams Innovatienetwerk bijeen rond een innovatief onderwerp.

Het Vlaams Innovatienetwerk bundelt de expertise van de kenniscentra die diensten kunnen leveren voor bedrijven in Vlaanderen. Het netwerk wordt gecoördineerd en ondersteund vanuit het IWT. De netwerkleden omvatten alle organisaties die in het Vlaamse bedrijfsleven innovatie-activiteiten stimuleren en expertise te bieden hebben rond innovatie aan de Vlaamse bedrijven.

De kennistransfer van deze centra naar de bedrijven gebeurt op basis van onderzoeksresultaten. Via onze research@breakfast sessies bieden we hen een mogelijkheid om deze resultaten extern te communiceren. Deze resultaten kunnen dan opgepikt worden door de bedrijven en leiden zo tot economische meerwaarde in Vlaanderen.

Waarom het interessant is om aan een researchmeeting@breakfast deel te nemen:

 • nieuwe onderzoeksresultaten worden bekend gemaakt aan de bedrijven
 • er is interactie tussen bedrijven en kenniscentra
 • kenniscentra worden toegankelijk gemaakt voor KMO’s
 • samenwerkingen tussen bedrijven en kenniscentra worden gestimuleerd
 • er ontstaat een kruisbestuiving tussen verschillende sectoren en bedrijven

De afgelopen vier jaar namen 541 bedrijven deel aan een researchmeeting@breakfast. Velen van hun hebben concreet met de verworven kennis een toegevoegde waarde gerealiseerd.  Bij 11% van de deelnemers resulteerde hun deelname aan een researchmeeting zelfs tot een effectieve samenwerking met het kenniscentrum.

Enkele voorbeelden van Topics die tijdens een Research@Breakfast sessie aan bod kwamen:

Meer info:

Innovatiecentrum West-Vlaanderen
Rudy Deschepper

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube