Ometa | Software voor industrie 4.0

De maakindustrie staat met Industrie 4.0 voor een belangrijke revolutie. In Industrie 4.0-bedrijven worden toestellen, producten, applicaties en mensen in realtime met elkaar verbonden. Vanuit alle verzamelde informatie zorgt software voor het overzicht en de aansturing van het geheel.


In Industrie 4.0 (ook wel Factories of the Future genoemd) communiceren de goederen op de productievloer zelf met elkaar. Daarom wordt dit ook ’sensorische integratie’ of ‘cyber-physical systems’ genoemd. Het is niet de mens die de verschillende procesresultaten moet melden aan de systemen; de componenten communiceren het zelf. Ze vertellen waar ze zijn, hoe ze geproduceerd zijn, wat hun kwaliteit is en wanneer ze klaar zijn om verscheept te worden naar de klant.

De realtime integratie in Industrie 4.0 creëert interessante mogelijkheden zoals:

 1. De productie kan snel reageren op de vragen van de klant, in een fractie van de levertijd én tegen een lagere kostprijs dan in lageloonlanden. De productie verloopt immers efficiënter en met minder werknemers. De productie kan dus terug lokaal en decentraal.
 2. Nieuwe businessmodellen worden mogelijk. Het wordt niet alleen belangrijk om in de keten elke processtap ‘lean’ te maken, maar ook welke partij met welke kennis ons het snelste tot ons doel kan brengen. Het is zoals bij de taxidienst Uber: niet het taxibedrijf met de mooiste auto’s, de beste planning en het meest lean interne proces wint, maar wel de snelste en meest efficiënte.
 3. We krijgen een lerende omgeving. Door repetitie leert het systeem zelf en kan het voorstellen doen naar het optimale proces. 

Ook in Vlaanderen doet Industrie 4.0 zijn intrede. Het initiatief Made Different begeleidt maakbedrijven in hun transformatie richting factory of the future. Ondertussen bieden steeds meer bedrijven oplossingen aan om Industrie 4.0 mogelijk te maken.

Het Vlaamse Ometa verkreeg dit jaar met de hulp van het Innovatiecentrum een Vlaamse innovatiesubsidie om haar Framework om te vormen tot dé bouwsteen voor Industrie 4.0 integratie.  Ze deden dit op basis van een case bij Fokker waarbij deze Nederlandse vliegtuigbouwer de ‘4.0’ concepten toepast en test zonder hierbij hun huidige systemen te veranderen. Hun Baan IV implementatie en logica blijft onveranderd. De kracht zit hem in het integreren van de systemen: efficiëntie wordt hier gewonnen door de directe data uitwisseling en realtime integratie. Fokker voegt sensoren toe op de productievloer en wil informatie ontvangen per geproduceerd component. Door deze massa aan data kunnen ze dankzij doorgedreven analyse evolueren naar zelflerende systemen.

Heb jij ook interesse in industrie 4.0? Of sta je aan het begin van een ontwikkeling en wil je bekijken of je hier steun voor kan krijgen? Neem dan contact op met één van onze innovatieadviseurs.

Bron: https://www.linkedin.com/pulse/economische-groei-dankzij-industrie40-luc-deleu?trk=prof-post

Meer info:

Innovatiecentrum Antwerpen www.ometa.net
Hans Haagdorens
hans.haagdorens@innovatiecentrum.be
M: +32 494 04 74 04
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube