ontoforce

ontoforce is een technologie start-up in het domein van big data analytics die hard werkt om een sterke speler te worden op vlak van data oplossingen die steunen op semantische technologie. En met succes: recent prijkten ze op plaats 2 van de top-10 van Vlaamse technologiebedrijven van de toekomst.

Data is 'the new oil'. De hoeveelheid data waartoe bedrijven toegang krijgen, neemt explosief toe. Maar hoe kunnen bedrijven en organisaties omgaan met deze enorme massa interne en externe data? Hoe kunnen ze diverse data- en informatiebronnen samenbrengen om hun eigen processen te optimaliseren? Het integreren, analyseren en exploiteren van deze zogenaamde ‘big data’ is een sterk opkomende trend die een belangrijke basis van concurrentie wordt, en die zal leiden tot innovatieve toepassingen en productiviteitsgroei. Tegelijkertijd met deze evolutie neemt het aantal bedrijven sterk toe dat op zoek is naar een eenvoudige en gebruiksvriendelijke business tool, die het mogelijk maakt om hun data efficiënt te exploiteren.

Precies daarom richtten Hans Constandt, Tom Vankemmel en Stephane Roelandt in mei 2011 ontoforce op en focussen ze op de opportuniteiten rond informatie-integratie op basis van de allernieuwste webtechnologie: het semantische web. Van bij de start hebben ze de ambitie om een ‘killer app’ te bouwen die moet toelaten om snel informatie te vinden, op te laden en tot bij de eindgebruiker te brengen.

Om de technologische als de economische haalbaarheid van dit concept te onderzoeken, deed ontoforce een beroep op het Innovatiecentrum voor de opmaak van een IWT haalbaarheidsstudie. In parallel hieraan waren er diverse workshops waarin onder andere een eerste versie van de technische roadmap en het business model uitgetekend werden.

In een domein waar snelheid key is, heeft ontoforce een prototype van disQover ontwikkeld en onderzoeken ze permanent de mogelijkheden van verdere ontwikkeling en uitbouw van hun product/service portfolio.

www.ontoforce.com

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube