Pipe Rack Jack

Starter heft buizen van 2 ton

Antwerpen heeft als tweede grootste petrochemiecluster ter wereld meer dan 10.000 kilometer pijpleidingen. Wanneer deze leidingen bovengronds liggen, rusten ze meestal op stalen balken. Het is op deze plek dat de leidingen slijtage vertonen door minimale bewegingen. Dit doen buizen bijvoorbeeld bij warm weer. Het is dus nodig de leidingen op deze plekken regelmatig te inspecteren.


Maar… hoe hef je een buis van 2 ton? Tot nu toe liet men kranen aanrukken om de leidingen te heffen of bouwde men zelfs stellingen met daaraan een katrol om te kunnen heffen. Dat zijn dure oplossingen die al snel per inspectiepunt (dus balk) 1500 à 2000 €  kosten. Alleen al in de Antwerpse haven gebeuren er jaarlijks enkele duizenden inspecties.

Ward Rombouts en Paul Beelen zagen dat het beter kon en ontwikkelden de Pipe Rack Jack. Een toestel waarmee je ‘letterlijk’ in een handomdraai een buis van enkele tonnen kan heffen. Voortaan kan het heffen aan een fractie van de kostprijs en veel sneller zo leer je in dit filmpje:

De Pipe Rack Jack is prachtig in zijn eenvoud, maar is daarom gemakkelijk te kopiëren. Ward Rombouts vertelt hoe hij dit oploste:

“We hebben de eenvoud van kopiëren in een voordeel kunnen ombuigen door het nemen van een octrooi. Blijkbaar zijn eenvoudige technieken ideaal om te octrooieren. Eens het octrooi ingediend voelden we ons een stuk beter op ons gemak.”

“Vanaf dan ging het snel” vertelt Ward “Met de hulp van het Innovatiecentrum, gespecialiseerd in het begeleiden van innovatieve starters, werkten we een business model uit. Op die manier ontwikkelden we een strategie om ons product in de markt te zetten. Eén van de zaken die ik zeker onthoud is onze uiteindelijke prijszetting. Na de workshop lag die ver van ons initieel idee. Bovendien kwamen we tijdens deze begeleiding uit op enkele interessante denkpistes voor samenwerking met distributeurs. Wij geven hen exclusiviteit, maar vragen in return bepaalde targets zoals een vooropgestelde omzet. Halen ze die niet dan vervalt de exclusiviteit.”

Ondertussen is de Pipe Rack Jack in verdeling over heel de wereld. ”We draaien ondertussen voldoende omzet om enkele werknemers in dienst te nemen. ” vertelt Ward Rombouts tevreden. “En dit terwijl we eigenlijk nog maar een klein stukje van de markt bereiken. We krijgen vragen uit de gekste landen: Trinidad & Tobago, Dubai, Abu Dabi, Thailand, …”

Meer info:

Innovatiecentrum provincie Antwerpen B&R Engineering bvba
Hans Haagdorens Amerikalei 44
hans.haagdorens@innovatiecentrum.be 2000 Antwerpen
T: +32 3 216 21 61
M: +32 494 04 74 04
www.innovatiecentrum.be www.piperackjack.com
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube