Proliver

Nutritionele nevenproducten van een kippenslachterij

Nutritionele valorisatie van nevenproducten van de kippenslachterij door Proliver te Olen De groep Lintor/Verbinnen, opgericht in 1958, is uitgegroeid tot de voornaamste verwerker van kip in de Belgische markt.

De groep bestaat uit een slachthuis, uitsnijderij, verpakkingsbedrijf, verwerkingseenheid van slachtafval en eigen vloot voor koeltransport. Op deze wijze is de groep ideaal geplaatst voor een verticale integratie van het slachten, de bereiding, de verpakking en de verwerking van het slachtafval op één site.

Niettemin is Lintor/Verbinnen continu op zoek naar nieuwe technologie om zijn toegevoegde waarde in de markt te verhogen. Met name keek de groep naar mogelijkheden om nevenproducten afkomstig van de slachterij en versnijderij, vandaag verwerkt tot Mechanically Deboned Meat (MDM), anders te valoriseren. MDM wordt grotendeels geëxporteerd wat gepaard gaat met hoge invrieskosten en transportkosten.

Via een Russische partner werd er een technologie aangereikt op basis van enzymes om dit product om te zetten tot hoogwaardige eiwitpreparaten. 

De groep sprak VITO aan om deze technologie voor enzymatische hydrolyse van kippenproducten op laboschaal te valideren en de kwaliteit van de eindproducten te analyseren. De kwaliteit van de eindproducten werd positief geëvalueerd. Voor de technologie waren enkele belangrijke aanpassingen vereist om een goede werking te verzekeren. De haalbaarheid van een full-scale implementatie werd bovendien positief geëvalueerd: een nieuwe bedrijfsunit met een investering van 10 miljoen euro gewijd aan deze activiteit bleek zinvol.

De groep is er daarmee in geslaagd een levensvatbare industriële spin-off op te richten die zich toelegt op de productie van hoogwaardige nutritionele en functionele eiwithydrolysaten.

Meer info:

Innovatiecentrum provincie Antwerpen
Kurt Peys
kurt.peys@innovatiecentrum.be
T: +32 3 216 21 61
M: +32 479 80 30 08

Proliver
Industrielaan 15a
2250 Olen
www.proliver.be

 

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube