Promeco | High-tech in je bord

Promeco is sinds 1995 gespecialiseerd in het ontwerpen van marketingprogramma's die het koopgedrag van consumenten dynamiseren en zorgen voor een meetbare meerverkoop. In het kader van deze activiteiten ontwikkelde het bedrijf een warmhoudbord onder de titel “high-tech in je bord”.


 
Het gebruik van gewone borden zorgt vaak voor frustraties bij restaurants, hotels en hobbykoks. Wanneer een bord bij kamertemperatuur wordt gebruikt, koelt de maaltijd vrij snel af. Anderzijds zijn borden die in een oven worden opgewarmd dikwijls veel te warm om deze eenvoudig te gebruiken en wordt tegelijkertijd heel wat energie verbruikt. Promeco bedacht hiervoor het concept “warmhoudbord”.

Een bord, dat warmte beter kan vasthouden dan keramisch materiaal én die voldoet aan de esthetische eigenschappen van porselein en aardwerk, zou de oplossing zijn.

Het basisidee bestond eruit een keramisch bord te ontwerpen waarin een  stof is ingekapseld met een hoge warmtecapaciteit. Deze stof werd gedefinieerd als een PCM (phase change material) die een grote hoeveelheid warmte kan absorberen en deze dan in een later stadium terug kan vrijgeven.

Aangezien er risico’s verbonden waren aan dit traject, zowel voor de ontwikkeling van het bord, als voor het productieproces, werd dit project ingediend voor subsidiëring bij het IWT. Het Innovatiecentrum bracht het bedrijf in contact met interessante partners om het KMO Innovatieproject uit te werken:

Het goedgekeurd IWT-project zorgt ervoor dat Promeco binnenkort een belangrijke investering in productiecapaciteit en tewerkstelling in Vlaanderen kan realiseren met dit innovatieve product met hoge toegevoegde waarde.

“Door tijdens het innovatieproject samen te werken met verschillende kennispartners hebben we dit project versneld en vakkundig kunnen uitvoeren, met de nodige aandacht voor de valkuilen die binnen elk project opduiken. Door continue alle resultaten in vraag te stellen, zijn we tot oplossingen gekomen die bij aanvang van het project niet verwacht werden.”, Pol Speleer

Meer info:

Innovatiecentrum West-Vlaanderen
Dominique De Geest
dominique.de.geest@innovatiecentrum.be
M: +32 473 54 04 70

Promeco
Doornikserijksweg 12
8510 Bellegem
www.prmco.be

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube