Scora

De huidige manier van repeteren en uitvoeren bij orkesten is zowat het laatste bastion van papieren documenten. Maar mogelijk niet meer voor lang, want Scora werkt hard aan de ontwikkeling van een platform voor gesynchroniseerde partiturendisplays.

Het idee voor de ontwikkeling van Scora komt voort uit de bijzondere combinatie van ervaringen die Jan Rosseel, zaakvoerder van Scora, met zich meedraagt. Zelf is hij een gepassioneerd amateurmuzikant, actief betrokken in meerdere orkesten, en daarnaast heeft hij in zijn professionele carrière een brede technische bagage opgebouwd op vlak van draadloze netwerken en software ontwikkelingen.

“Met Scora willen we komaf maken met de ongemakken die de traditionele papieren partituren met zich meebrengen.” geeft hij aan. “Eenvoudig gesteld, vervangen we in ons concept de papieren versie door een platform waarbij digitale partituren weergegeven worden op tablets. Hierbij beschikt de dirigent over een grote master console, en ook elke muzikant heeft zijn eigen scherm. Het systeem heeft een aantal voordelen voor zowel het publiek, het orkest en de dirigent, als de technische staf en de orkest-bibliothecaris. Voor de eerste categorie is er onder meer een beter zicht op de uitvoering, terwijl je bij de tweede categorie moet denken aan een verbeterd comfort en een efficiënter proces. Daarnaast laat het ook toe om een aanzienlijke besparing te realiseren doordat het omslachtige kopiëren en verspreiden van partituren niet meer nodig is.

Het systeem gaat trouwens veel verder dan het louter weergeven van een pdf-pagina van bladmuziek op een tablet. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk voor de dirigent of orkestleden om notities of verbeteringen aan te brengen en deze eenvoudig te delen met de andere orkestleden; of wordt de partituur gesynchroniseerd met de muziek afgespeeld, zonder dat interactie met het tablet vereist is. We gaan hierbij voor een gespecialiseerde aanpak die sterk inzet op stabiliteit die vereist is om probleemloos te functioneren tijdens uitvoeringen en het aanbieden van extra functionaliteiten die een meerwaarde opleveren aan het professioneel doelpubliek.

Cruciaal in de uitwerking van ons concept is aandacht voor de user experience van de orkestleden. De omschakeling van papieren versie naar tablet vraagt immers een verandering in de manier waarop orkestleden de uitvoering momenteel voorbereiden en naar het publiek brengen. Daarom werd bij de uitwerking van het concept in nauwe interactie met een ruime groep (semi-)professionele muzikanten een technische en functionele blauwdruk opgesteld om zo onder meer de relevante features van het systeem te bepalen.”

Om de risico’s en showstoppers van het concept te exploreren en een eerste implementatie op te zetten, deed Scora met ondersteuning van het Innovatiecentrum met succes een beroep op IWT-subsidie. De sterke technische conceptualisatie en de onderbouwing van de business case legden hierbij de fundamenten voor de goedkeuring van het dossier.

Het resultaat van de basisimplementatie zal in december 2013 voorgesteld worden in een try-out van het Leuvens Alumni Orkest (LAO).

Meer info: www.scora.net

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube