SFA-D

Belgische uitvinder maakt vliegen veiliger

Piloten moeten trainen. In een echt lijnvliegtuig is dit onverantwoord duur. Daarom maakt men gebruik van 'flight simulators' die een vlucht zo goed mogelijk nabootsen. Zo’n simulator voor een lijnvliegtuig (type airbus/boeing) kost al gauw meer dan 10 miljoen €. Iedere uitvinding die zo’n simulator enkele procenten beter kan laten werken is natuurlijk commercieel interessant. SFA-D deed zo’n uitvinding. 


In de ’flight simulators’ (zie foto hierboven) bouwt men een cockpit volledig na. Onder deze cockpit plaats men poten zodat bij het sturen de cockpit ook werkelijk beweegt. Natuurlijk zijn deze bewegingen beperkt. Je kan een vluchtsimulator immers niet onbeperkt vooruit of opzij laten bewegen. Daarom gebruikt men slimme combinaties van kantelen en verplaatsen om toch waarheidsgetrouwe versnellingen weer te geven. Het is immers de bedoeling dat wat piloten op het scherm in de vluchtsimulator zien overeenkomt met de bewegingen die ze voelen.

Filip Vanbiervliet, ruimtevaartingenieur, lijnpiloot en medeoprichter van Sabena Flight Academy-Development vond de huidige vluchtsimulatoren niet waarheidsgetrouw: ’Iedereen ging er vanuit dat de huidige simulatoren de limieten van het nabootsen van de realiteit hadden bereikt. Ik niet, ik was er van overtuigd dat laterale bewegingen realistischer konden. Hierdoor kan het landen en opstijgen waarheidsgetrouwer gebeuren. Een bijzonder belangrijk stuk van de training want de meeste vliegtuigongevallen gebeuren juist dan.’ Filip Vanbiervliet had zijn Eureka-moment op een terrasje: ‘Ik zag hoe een dienster plots moest uitwijken en haar dienblad met glazen naar zich toe kantelde. Het is o.a. deze beweging die ik vertaalde in een algoritme.‘

Die algoritmes werden beschermd met een octrooi en vertaald in aansturingssoftware voor simulatoren dankzij een IWT-innovatiesubsidie. De uitvinding werd ondergebracht in een nieuwe vennootschap: Sabena Flight Academy Development (SFA-D). Ondertussen worden er volop vluchtsimulatoren uitgerust met de nieuwe technologie. 

Meer info:

Innovatiecentrum provincie Antwerpen SFA-D (Sabena Flight Academy Development)
Hans Haagdorens Brussels Airport - Building 201
hans.haagdorens@innovatiecentrum.be 1820 Steenokkerzeel
T: +32 3 216 21 61
M: +32 494 04 74 04
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube