The Belgian Chocolate Group

Sterker uitbouwen van het kwaliteitsmerk door middel van product- en procesinnovatie

The Belgian Chocolate Group (TBCG) startte al in 1956 met de productie van kwalitatieve chocoladeproducten. Het bedrijf produceert daarbij in de thuismarkt vooral onder Private Label en voor export ook onder het eigen merk: The Belgian. Het eigen merk wordt over meer dan 60 landen verkocht.Het bedrijf wil zich onder impuls van de Managing Director meer gaan oriënteren op het sterker uitbouwen van het eigen kwaliteitsmerk. Het belang van product– en procesinnovaties neemt daarmee toe. Een unieke positionering in de markt vraagt immers een organisatie die open staat voor verandering en ruimte voor creativiteit.

TBCG kwam in contact met het Innovatiecentrum en realiseerde zich dat een innovatieaudit een goed instrument is om een sterkte-zwakte analyse te maken van het bedrijf, bekeken door een innovatiebril.

Het management liet de resultaten van de audit niet voor wat ze waren en organiseerde snel een brainstorm om nieuwe productrealisaties in kaart te brengen. Het Innovatiecentrum betrok een aantal externe partijen om nieuwe
invalshoeken in die brainstorm aan bod te laten komen.

De volgend stap laat zich raden. De ideeën worden gescreend op haalbaarheid en zullen mee vorm geven aan de innovatiestrategie van het bedrijf.

Meer info:

Innovatiecentrum provincie Antwerpen
Kurt Peys
kurt.peys@innovatiecentrum.be
T: +32 3 216 21 61
M: +32 479 80 30 08

The Belgian Chocolate Group
Geelseweg 72
2250 Olen
www.thebelgianchocolates.be

 

 

 

 

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube