Think 3D | Game of drones: geen toekomstmuziek

Drones die worden ingezet voor scanopdrachten: het idee is letterlijk niet uit de lucht gegrepen. Think 3D heeft dit goed begrepen en ontwikkelde in samenwerking met verschillende onderzoeksinstellingen drones die industriële installaties scannen.

Think 3D werd opgericht in 2010 door landmeter Liesbeth Buyck, met de expliciete bedoeling om de industriële markt te ondersteunen met minutieuze maar klassieke 3D-laserscanning – ze hanteerden hiervoor een scanner die slechts één ander bedrijf in België gebruikte. Maar Think 3D opereerde alleen op de grond. Niet lang daarna, in 2013 meer bepaald, daagde daarom het idee om die scanner te koppelen aan een drone, om zo nauwkeurig te kunnen meten en scannen vanuit de lucht. En dus zonder gevaarlijke klimpartijen, verplicht stilgelegde machines, of complexe stellingen. Maar evident was dit allerminst.

CEO Liesbeth Buyck: “Het idee om een drone in te zetten ontstond uit de vaststelling dat bij klassieke 3D-laserscanning niet alles zichtbaar is, wat je dus zou kunnen verhelpen door vanuit de lucht te werken. Om te onderzoeken of een drone met een scanner kon uitgerust worden, hadden we echter bijkomende expertise nodig. Via het netwerk van het Innovatiecentrum legden we contacten met drone-experts van de KULeuven. We beslisten te starten met een haalbaarheidsstudie en hadden het geluk hiervoor subsidies te ontvangen via de KMO-portefeuille van het Vlaams Agentschap Ondernemen. Na negen maanden onderzoek bleek hun advies positief. Daarop besloten we een Vlaamse innovatiesubsidie aan te vragen, om te onderzoeken hoe we concreet een 3D-scanner konden combineren met een drone. Bij die aanvraag en de samenstelling van het dossier werden we heel goed begeleid door het Innovatiecentrum. En met succes, want de beurs van 70.000 euro werd ons toegekend. Met dat geld konden we een drone bouwen, zijn stabiliteit en vliegduur testen, al eens polsen bij bedrijven of we de drone er al mochten testen … Het resultaat was een drone met acht motoren en een spanwijdte van 1,7 meter, alles samen goed voor draagkracht van 30 à 40 kilo. Gemaakt door een partner die gespecialiseerd is in het bouwen van drones op maat. Dit was dus de eerste fase: de drone zelf maken.”

Maar daar eindigt het verhaal niet, want Think 3D diende in september van vorig jaar een nieuwe Vlaamse innovatieaanvraag in, ditmaal om te onderzoeken hoe ze de drone zo stabiel mogelijk in de lucht konden houden. “Want vergis je niet: een drone vliegt wel volgens GPS-coördinaten en oogt misschien stabiel, maar is dat eigenlijk niet – er zit altijd wel een speling van enkele meters op. Echt 100 procent zal je zo’n toestel nooit gecorrigeerd krijgen, maar je kan wél zijn exacte positie in het luchtruim bepalen. En dat zijn we nu aan het uitzoeken, om zo de informatie uit de scanner zo accuraat mogelijk te maken. Anders gezegd, we willen van enkele meters naar 1 à 2 centimeter. Hier is een andere partner mee bezig, burgerlijk ingenieur lucht- en ruimtevaart, en gespecialiseerd in systems engineering en integratie in high-tech mechatronische projecten. Anders gezegd, we zitten met dit project in de tweede fase: de software ontwikkelen om de drone zo nauwkeurig mogelijke resultaten te laten opleveren. Met als bedoeling in de loop van volgend jaar een volledig werkend product te hebben dat we aan bedrijven kunnen verkopen.

Het oorspronkelijke idee was dienstverlening: met de drone nauwkeurige metingen verrichten bij bedrijven. Maar door er drie jaar mee bezig te zijn, hebben we beslist om voor het wereldwijd commercialiseren te gaan van de drone, waar de bedrijven dan hun scanner aan kunnen koppelen, zij het voor thermografie, fotogrammetrie, 3D-laserscanning of inspectie. Als ze tenminste slagen voor hun pilootexamen, dat iedereen die met een drone wil vliegen sowieso moet afleggen.”

Meer info:

Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen
Geert Huyghebaert
geert.huyghebaert@innovatiecentrum.be
M: +32 476 34 22 32

www.think3d.be

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube