Urban Smart Farm | De stad als landbouwgrond

Schaarste aan landbouwgronden, vervuiling door mestoverschotten en pesticiden, CO2-rijke import uit exotische landen: het is duidelijk dat onze voedselproductie aan een nieuwe en duurzame invulling toe is. De start-up Urban Smart Farm ziet een oplossing in duurzame landbouw op maat van de stad.


Wie aan de Oude Dokken in Gent passeert, kan moeilijk vermoeden dat in de twee onooglijke zeecontainers die er staan landbouw 2.0 wordt klaargestoomd. “We moeten nu eenmaal op zoek naar nieuwe manieren om voedsel te produceren”, aldus Pascal De Bondt, die samen met Kenny Vandenbroucke het bedrijfje uit de (landbouw)grond stampte – niet evident, want Kenny is industrieel ingenieur elektronica en Pascal licentiaat politieke wetenschappen. “Maar we delen nu eenmaal de passies schone energie en gastronomie. In ons idee moet elke vierkante meter optimaal worden benut, onder meer door in verschillende lagen te werken. We streven ook naar een volledig circulair proces, waarbij we niet met afval of overbodige meststof overblijven.” Met dat idee stapten de twee naar het Innovatiecentrum, dat hen hielp om – met succes – innovatiesteun aan te vragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Een mooi voorbeeld daarvan is in de demo buiten tegen de containers te zien: daar worden tilapia’s – Afrikaanse zoetwatervissen – en meervallen gekweekt. “Die vissen maken afscheiding waar veel ammoniak in zit”, verduidelijkt Pascal. “Dat filteren we eruit en maken we via een bacteriënkweek tot nitriet en vervolgens nitraat, dat deels terug gaat naar de vissen en deels als voedsel dient voor de twintig planten in onze groeitorens. Die torens hebben we bewust heel visueel en bevattelijk uitgewerkt, zodat scholen en bedrijven meteen mee zijn in het verhaal. Zo denken we na over de mogelijkheid om ondernemingen teambuildings aan te bieden.”

Dit buitensysteem is maar één deel van het verhaal. Ook binnen in de containers gebeurt van alles: in de ene unit staan microgroenten in zes en kruiden in drie lagen opgesteld, in de andere zwemmen 600 tilapia’s rond in vijf grote tonnen. Door het denk- en ‘knutsel’-werk van de twee brengen de planten en dieren elkaar groot, volgens hetzelfde systeem als buiten, maar met fijnere filtering en meer geavanceerde technologie dan het demo ‘back yard systeem’. Kenny Vandenbroucke: “Ook de warmte van de LED-verlichting boven de planten – opgewekt door zonnepanelen op het dak – gaat niet verloren: die gebruiken we om het water op temperatuur te houden. Eventueel afval van groenten kan opnieuw dienen als voer voor de larven van de Zwarte Wapenvlieg. Mestwormen verteren de vissenmest en voedselresten tot compost. De mestwormen verwerken wat in de filters achterblijft. En de CO2 die de vissen uitademen recupereren we eveneens om de planten te doen groeien.” Het water zelf stroomt in een gesloten ecosysteem, zodat er geen afvalwater is. Na verdamping door de planten wordt er water toegevoegd.

Urban Smart Farm heeft zich tot missie gesteld voortdurend na te denken over en te onderzoeken hoe afval kan worden hergebruikt, maar daar houdt het niet op.  “Het uiteindelijke doel is maatwerk leveren voor de Gentse horeca”, vertelt Pascal De Bondt. “Zodat onze producten ook geen lange afstanden moeten afleggen, wat haaks zou staan op ons duurzame verhaal. Op termijn willen we overal in Gent units zien opduiken die niet alleen topproducten van lokale makelij opleveren, maar ook de circulaire economie maximaal ondersteunen. Een vorm van duurzame stadsontwikkeling en coöperatief model waar zowel handelaars als horecamensen kunnen instappen, en dat ook naar klanten toe een mooi verhaal vormt.”

In een volgende fase wil Urban Smart Farm aan de slag met garnalen en moet er een eco-dashboard komen zodat de exacte hoeveelheid gebruikte energie kan gemeten worden. “Iedereen is trouwens welkom om een kijkje te komen nemen”, besluit Pascal De Bondt. “Intussen hebben we hier al zo’n 400 geïnteresseerden over de vloer gehad.”

Meer info:

Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen
Jan Nachtergaele
jan.nachtergaele@innovatiecentrum.be
M: +32 499 94 97 50

Urban Smart Farm
Brugsesteenweg 168
9000 Gent
www.urbansmartfarm.be
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube