Van de Kreeke

Van de Kreeke is een veelzijdig bouwbedrijf met vestigingen in Halen en het Nederlandse Nuth. Het bedrijf is actief in de wegenbouw, de algemene bouw en het onderhoud van gebouwen. Daarnaast heeft het gespecialiseerde afdelingen die zich bezighouden met betonrenovatie en leidingrenovatie.

Algemeen directeur Bas van de Kreeke: “Wij zijn een innovatief bouwbedrijf dat jaarlijks een innovatie op de markt wil zetten. Dat kan een product zijn of een proces of een combinatie van beiden. We kunnen jaarlijks 2 tot 3 nieuwe zaken naar de markt brengen omdat innoveren verankerd is in onze bedrijfscultuur.
In 2002-2003 hebben we innovatie bovenaan onze agenda geplaatst. Maar het is pas in een stroomversnelling gekomen zodra wij met het Innovatiecentrum gingen samenwerken. Zij brachten ons in contact met een netwerk van partijen die allemaal willen innoveren en waarmee we kunnen samenwerken om een innovatie tot een goed einde te brengen.

Ook voor onze meest recente innovatie, de V-flow, hebben wij met anderen samengewerkt. De V-flow is een straatkolk die het regenwater onmiddellijk in de ondergrond brengt zonder dat dit eerst via een rioolbuis of een leiding getransporteerd moet worden naar een infiltratievoorziening. De voordelen zijn legio: de installatie gebeurt snel, je hoeft geen bestaande wegen op te breken en geen rioleringsstelsel meer aan te leggen waardoor het ook nog goedkoper is in aanleg en onderhoud. Het idee voor de V-flow is binnen ons het bedrijf ontstaan, maar voor de realisatie ervan hebben we een beroep gedaan op derden: een ingenieursbureau voerde de berekeningen uit en een producent kon het product ook effectief realiseren.

Momenteel zijn we zelfs Euregionaal actief als lead-partner in een consortium. Daarmee gaan we in 8 dagen een woning renoveren tot een woning die geen energie meer verbruikt. Dat doen we samen met kennisinstellingen uit Belgisch en Nederlands Limburg en ook met 6 bedrijven uit België en Nederland.

De innovaties die wij naar de markt brengen, groeien vanuit onze organisatie. Eigenlijk zorg ik er alleen voor dat medewerkers tijd, ruimte, en geld krijgen om nieuwe dingen te ontwikkelen. Een steuntje in de rug is daarbij welkom. Het Innovatiecentrum Limburg heeft ons al vaker geholpen om de weg naar het IWT of andere subsidiërende instanties te vinden. Die subsidies zijn vaak maar een klein deel van de echte investering, maar ze zijn wel een hulp om door te zetten en de investering toch te doen.

Innoveren is een must. Onze maatschappij verandert zodanig snel dat een bedrijf alleen maar kan overleven als het in staat is om zichzelf telkens opnieuw te heruitvinden. Zonder innovatie had ons bedrijf waarschijnlijk niet meer bestaan.”

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube