Vaskon | De sleutel tot innovatie is een combinatie van openheid van geest en het durven nemen van risico's

Machinebouwer Vaskon, won een innovatiewedstrijd en werd uitgeroepen tot ‘bedrijf van het jaar 2009’.  Het is duidelijk dat Vaskon er in slaagt om innovatief te zijn. De sleutel hiertoe is een combinatie van openheid van geest en het durven nemen van risico’s.

Luk Ghekiere, manager van Vaskon: “Innovatie heeft veel te maken met een openheid van geest. Je moet voortdurend alles in vraag durven stellen, soms zelfs de meest vanzelfsprekende dingen; die vanzelfsprekendheid moet je durven doorbreken, je moet even afstand kunnen nemen van een probleem om hetzelfde probleem vanuit een andere invalshoek te benaderen. Je moet voortdurend openstaan voor nieuwe ideeën, en die krijg je dikwijls door ideeën uit te wisselen met mensen die actief zijn in een compleet andere sector : hoe dikwijls gebeurt het niet dat iets wat in de ene sector als “courante praktijk” bekend is, in een andere sector als “zeer vernieuwend” beschouwd wordt. Je moet je dus ook over je sector heen kunnen zetten, en alles bekijken vanuit een breder perspectief. Innovatie heeft volgens mij dan ook veel te maken met een algemene ingesteldheid en een breed interesseveld. Innovatie start ook niet om 8u ’s morgens om te eindigen om 17u ’s avonds, het is iets waar je voortdurend mee bezig bent. Daarnaast is er natuurlijk ook een beetje berekend risico nodig. Er is een spreekwoord dat zegt : je kunt geen omelet bakken zonder eieren te breken. Soms moet je dus eens je nek uitsteken, en eieren breken...

De openheid van geest die leeft bij Vaskon wordt duidelijk als je ziet dat ze trouwe aanwezigen zijn op de research@breakfast meetings bij het Innovatiecentrum. Tijdens deze meetings worden onderzoeksresultaten gepresenteerd die klaar zijn voor gebruik in de industrie. Een trigger voor innovatie...

Vaskon heeft bovendien twee innovatieprojecten ingediend (en goedgekeurd) voor subsidies bij het IWT en dit met slechts 1 maand verschil. Een unicum tot nu toe!

Meer info:

Innovatiecentrum West-Vlaanderen
Rudy Deschepper
 

Vaskon
Krommebeekstraat 24
8930 Menen
www.vaskon.com
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube