Vinventive

Vinventive houdt een geopende fles wijn langer goed

Elke wijnliefhebber kent het probleem. Je opent een goede fles, drinkt er twee glazen van, zet de fles enkele dagen weg en de wijn is onherkenbaar geworden. De oorzaak hiervan is ‘oxidatie’, waarbij sommige smaakstoffen afgebroken worden en de wijn zijn smaak dus verliest. Oxidatie is een gekend fenomeen in allerhande soorten voeding.Om dit probleem op te lossen richtte Marc Dulst in 2004 Vinventive op. Vinventive bekeek hoe andere segmenten binnen de voedingssector het oxidatieprobleem oplosten. Hij stootte daarbij op de MAP-technologie (Modified Atmosphere Packaging). Dit is een techniek waarbij men de aanwezige lucht in verpakkingen gaat vervangen door een alternatieve zuurstofarme atmosfeer bestaande uit inerte gassen. Het verbaasde Marc dat deze technologie nog niet werd ingezet voor wijn. Marc zag onmiddellijk de mogelijkheden in het toepassen van deze MAP-technologie in de wijnsector.

Om zijn project op de rails te zetten nam hij contact op met de innovatieadviseurs Muriel Uytterhaegen en Stefan Aerts. Met hun hulp vond Marc de nodige financiële steun via het IWT om zijn project op de rails te kunnen zetten.

In een eerste fase begeleidden de innovatieadviseurs Marc in het opstellen van een aanvraag voor een IWT-haalbaarheidsstudie van zijn idee. In deze studie nam Marc bestaande wetenschappelijke literatuur door, waarin hij bevestigd zag dat voor kleine volumes wijn en aan wijn gerelateerde producten, de MAP-technologie inderdaad nog quasi niet ontwikkeld was.

Met de enthousiaste medewerking van Dirk Veldeman, het departement Scheikunde van de K.U.Leuven en een panel van geoefende wijnproevers ging Marc aan de slag. Zo bepaalden ze de juiste hoeveelheid van de geschikte gassen om de wijn tot 3 weken te bewaren na opening van de fles.

Met de resultaten hiervan in handen, steunden de innovatieadviseurs Marc in het schrijven van een bijkomend IWT aanvraagdossier om zijn businessmodel uit te werken.  Hier werd gepeild naar de marktvraag en de ideale marktbenadering voor de innovatie.  De belangrijkste paramaters voor een goede werking van het toestel werden hier ook in vastgelegd. Dan werd in een latere fase– eveneens met de steun van het IWT - een toestel ontworpen om deze hoeveelheid gas onder optimale omstandigheden in de fles te injecteren.  Het logische vervolg op deze studie was de bouw van het product dat nu op de markt gebracht is onder de naam Qivino.

Naast degusteren, decanteren, karaferen, ... wordt ook qivineren binnenkort een vast en onuitwisbaar begrip bij wijn. Qivineren is een eenvoudige geautomatiseerde handeling die zorgt voor een perfecte bewaring van wijn in een geopende fles.

Ondertussen heeft Marc Dulst met Qivino al hoge ogen gegooid in de internationale wijnwereld. Zo testte de wereldvermaarde Professor Gilles de Revel, van de faculteit Œnologie van de Universiteit Bordeaux (Fr), het toestel. Hij concludeerde het volgende: “We evalueerden de werking van Qivino in 2008 op de faculteit Œnologie. We stelden toen onder meer vast dat bij geqivineerde wijn de smaak- en geurkwaliteiten merkbaar beter bewaard bleven dan bij onbehandelde wijn. Bovendien proefden we geen verschil tussen geqivineerde flessen die 3 dagen bewaard werden en dezelfde pas geopende flessen.”

De ontwikkeling van de Qivino is een treffend voorbeeld hoe men als ondernemer bestaande kennis kan doorontwikkelen naar nieuwe toepassingen. Marc Dulst minimaliseerde op een intelligente manier zijn investeringen in het opbouwen van nieuwe kennis door zich goed te informeren over bestaand onderzoekswerk en dit vervolgens toe te passen op zijn doelmarkt. Bovendien maakte hij niet enkel optimaal gebruik van bestaande kennis, hij schakelde ook een onderzoeksinstelling in voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

De IWT steun heeft voor het volledige productontwikkelingstraject gezorgd waardoor het ontwikkelingsrisico gedeeltelijk was afgedekt. Hierdoor was de opstart van zijn nieuw bedrijf levensvatbaar.

Meer info:

Innovatiecentrum provincie Antwerpen
Bert Reekmans
bert.reekmans@innovatiecentrum.be
T: +32 3 216 21 61
M: +32 477 993 907

Vinventive
Bierbeekstraat 21
3052 Blanden
www.qivino.be
Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube