Wit-Gele Kruis

Luc Bijnens, directeur Wit-Gele Kruis Limburg: "Breng behoeften eerst in kaart"

Het Wit-Gele Kruis Limburg is een dienst voor thuisverpleging en andere diensten zoals diëtisten en pedicures waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.


Luc Bijnens, directeur Wit-Gele Kruis Limburg: “Innovatie is heel erg belangrijk in de gezondheidszorg omdat wij de mensen hun leven zelf in handen willen laten nemen. Door innovatieve technologie te koppelen aan goede zorg en nabijheid van verpleegkundigen, geven we hen daartoe meer kansen. Het is niet de bedoeling om verpleegkundigen te vervangen door technologie. Wel om de technologie in te zetten als extra ondersteuning om patiënten zelfredzamer te maken.

Ons eerste innovatieproject was het Personen Alarm Systeem, dat nu al meer dan 25 jaar door 6000 mensen wordt gebruikt in onze provincie. Daar zijn een aantal andere technologieën op geënt die het mogelijk maken om mensen op te volgen vanuit onze permanentiedienst-alarmcentrale. Het Medirem-project bijvoorbeeld, waarbij we patiënten eraan herinneren om op het juiste moment de juiste medicatie te nemen. In onze centrale volgen we op of dat correct gebeurt en kunnen we indien nodig ingrijpen. Zo moet er niet meer elke dag een zorgverlener aan huis komen, maar is er toch zekerheid van de medicatie-inname.

Momenteel testen we ook een telemonitoring-systeem rond bloeddrukmeeting. Huisartsen vragen steeds meer dat verpleegkundigen de bloeddruk opvragen bij patiënten. Via dit toestel kunnen patiënten thuis zelf hun bloeddruk nemen en kunnen wij de parameters opvolgen in de centrale. Als er bepaalde grenzen worden overschreden, contacteren we de huisarts die voor de verdere opvolging zorgt. De patiënt hoeft zijn bloeddrukwaarden niet zelf door te geven, dat gebeurt automatisch via het toestel.

Innovatie en technologie zijn onze core-business niet, daarom hebben we een beroep gedaan op het Innovatiecentrum. Zij brachten ons in contact met de Universiteit Hasselt en Xios Hogeschool voor de verdere uitwerking van onze projecten.

Bij innovatie in de zorgsector is het belangrijk om goed te luisteren naar de patiënten en mantelzorgers. Breng hun echte behoeften heel goed in kaart. Zij moeten weten dat technologie een oplossing kan zijn voor hun probleem of ongemakkelijkheid. En ga dan pas daar technologie voor ontwikkelen.”

Bekijk hier het filmpje uit de portretreeks Limburgse Innovatiehelden

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube