Z-Group

Z-Group uit Dilsen-Stokkem is een veiligheidsdienstverlener. Het bedrijf zorgde voor een revolutie in de veiligheidssector door de introductie van een radicaal vernieuwd veiligheidstoezicht concept.

Matty Zadnikar, ceo Z-Group:  “Z-Group is vooral actief in de petrochemische sector.  Op petrochemische sites zie je vaak grote torens met daarin mangaten die normaal gezien tijdens productie gesloten zijn. Bij grote onderhoudswerken worden die mangaten geopend om aan de binnenzijde van deze installaties te werken. Aan de buitenzijde van deze mangaten houdt een veiligheidsman de wacht. Z-Group levert en organiseert deze veiligheidswachten.

Door de personeelsschaarste op de markt zochten we een alternatief om de taken van deze veiligheidswacht – controleren, detecteren, communiceren en indien nodig alarmeren – te  kunnen verzekeren. Uiteindelijk konden we de man op locatie vervangen door technologie. Daarvoor hebben wij verschillende technologische toepassingen samengebracht  in een zeer compact en mobiel systeem. Via een straalverbinding wordt alle informatie overgebracht naar een controlekamer die tot op een aantal kilometer van de site kan verwijderd zijn. Onze veiligheidswachten kunnen dus voortaan in een controlekamer vanop afstand meerdere mangaten, meerdere werken gelijktijdig bewaken. Tot op vandaag zijn wij nog steeds de enige op wereldniveau die op deze manier de bewaking van besloten ruimtes kan afdekken.

Al in 2004 gingen we op zoek naar moderne technologie in de vorm van cameratoezicht, toegangscontrole, gasdetectie enz. Die middelen bestonden wel afzonderlijk, maar we vonden geen softwareplatform waarin we deze technologieën samen konden integreren. Het Innovatiecentrum Limburg bracht ons in contact met kennisinstellingen die ons hierbij konden helpen. Samen met de Provinciale Hogeschool Limburg hebben wij zo’n softwareplatform ontwikkeld. Dankzij het IWT hebben wij bovendien een interessante subsidie kunnen binnenhalen. Dat extra financieel steuntje was voor ons toen – als kleinere KMO- welkom.

Aanvankelijk zijn we halsoverkop beginnen innoveren en dat is geen goed model. Een ondernemer die zonder veel studiewerk  aan een ontwikkelproces begint, moet zich er niet over verbazen dat hij regelmatig  valt en opnieuw moet opstaan.  Ondertussen zijn we er in geslaagd om het innovatiegedachtengoed op meerdere niveaus in het bedrijf over te brengen. En we hanteren nu een procesmatige aanpak: ideeën worden bij elkaar gebracht, onderzocht en doorlopen een heel proces. Daar hebben we een hele weg afgelegd, waarbij we veel hebben opgestoken van de begeleiding door het Innovatiecentrum Limburg.  We leerden hoe we onze ideeën kunnen omvormen naar een rendabel iets dat je op de markt kan brengen. Mede dankzij deze innovatie hebben wij ons zakencijfer kunnen verdubbelen en blijft de klant ons zien als diegene die de lijn uitzet naar de toekomst in onze business.”

Bekijk hier het filmpje uit de portretreeks Limburgse Innovatiehelden

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube