Financiële en fiscale stimuli | Betaal niet meer dan nodig |

Aftrek voor innovatie-inkomsten

Vanaf 1 juli 2016 vervangt deze regeling de vroegere aftrek voor octrooi-inkomsten. De aftrek voor innovatie-inkomsten houdt in dat inkomsten uit octrooien, maar ook inkomsten uit auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrecht, weesgeneesmiddelen en door de overheid toegekende data- of marktexclusiviteit, voor 85% vrijgesteld worden van de vennootschapsbelasting. Het gaat wel om de netto-inkomsten uit deze rechten. Deze netto-inkomsten worden berekend door de onderzoeks- en ontwikkelingskosten (O&O-kosten) voor het tot stand brengen van het recht af te trekken van de inkomsten uit het recht. Verder moet nog een correctiefactor toegepast worden die groter is naarmate de Belgische vennootschap zelf een groter aandeel van de O&O-kosten draagt voor het tot stand brengen van het intellectueel eigendom.

Fiscale regeling auteursrechten

Inkomsten uit auteursrechten voor zelfstandigen worden sinds 1 januari 2008 beschouwd als een zogenaamd roerend inkomen en dit tot een (bruto) bedrag van maximaal 57.590,00 € (bedrag geldig voor inkomstenjaar 2016). Daarenboven kunnen auteurs genieten van een belangrijk kostenforfait op het ontvangen inkomen. Het saldo is onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 15% die rechtstreeks wordt ingehouden door de schuldenaar van het auteursrecht (bijvoorbeeld de uitgeverij).

IE-subsidie

Wanneer je als kmo intellectuele eigendom registreert die het resultaat is van een kmo-haalbaarheidsstudie, kmo-innovatieproject of O&O-bedrijfsproject, kan je hiervoor subsidies verkrijgen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De externe kosten verbonden aan de bescherming van de intellectuele eigendom kunnen tot maximaal 20.000 euro opgenomen worden in de begroting van je kmo-haalbaarheidsstudie, kmo-innovatieproject of O&O-bedrijfsproject.

Belastingskrediet of investeringsaftrek voor investeringen in octrooien en O&O

Sinds het aanslagjaar 2007 kunnen vennootschappen kiezen tussen een belastingkrediet of een investeringsaftrek voor investeringen in octrooien en  in (milieuvriendelijk) onderzoek en ontwikkeling. Zowel het belastingskrediet als de investeringsaftrek kunnen éénmalig of gespreid worden toegepast.

Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige subsidieregeling waarlangs kleine ondernemingen jaarlijks tot 10.000,00 € en middelgrote ondernemingen tot 15.000,00 € subsidie kunnen bekomen voor de aankoop van ondernemerschapsbevorderende diensten die verleend worden door erkende dienstverleners. Ook opleidingen en/of advies rond intellectuele eigendom kunnen via de kmo-portefeuille gesteund worden. Het steunpercentage bedraagt 40% voor kleine ondernemingen en 30% voor middelgrote ondernemingen.

Meer?

Meer informatie over deze en andere steunmaatregelen vind je in de subsidiedatabank van het Agentschap Innoveren & Ondernemen: www.subsidiedatabank.be.

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube