Wat is intellectuele eigendom? | Ontdek de verschillende vormen van IE |


Auteursrecht

Het auteursrecht is van toepassing op alle originele producten waarin men de schepping van een welbepaalde persoon kan zien.

Auteursrecht kan dan ook niet alleen literatuur, muziek en software*, maar ook alledaagse voorwerpen (bril, motief tapijt…) beschermen. Het auteursrecht verschaft de auteurs enkele exclusieve rechten met betrekking tot hun werk. Daaruit volgt dat je doorgaans de voorafgaande toestemming van de eigenaar van het auteursrecht nodig hebt als je zijn werk wilt gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een reproductie zoals het opnemen van een foto of tekst in een brochure of voor een mededeling aan het publiek zoals het op een website plaatsen van een foto of muziek.

*voor softwarebescherming werden ook beperkte mogelijkheden gecreëerd binnen de octrooiwetgeving

Bewijs van datum

Je hebt een fantastisch idee? Om aan te tonen dat je op een bepaalde datum al bezig was met dat idee, is een bewijs van datum aangewezen. Die datum vastleggen is mogelijk via het zogenaamde ‘i-DEPOT’ van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Dit is echter geen rechtstitel maar enkel een bewijsmiddel!

Er zijn ook nog andere mogelijkheden om deze datum vast te leggen zoals via de notaris, via de gerechtsdeurwaarder, …

Domeinnaam

Een domeinnaam is de unieke aanduiding voor een internetadres. Je kan domeinnamen registreren via registratieagenten. Deze agenten kunnen automatisch domeinnamen registreren en de gegevens aanpassen van de domeinnamen die via hen geregistreerd werden.

Een lijst met geregistreerde agenten voor België is terug te vinden op www.dns.be.

Geheimhouding

Geheimhouding is een bijzondere manier om je uitvinding te beschermen. Het meest bekende voorbeeld hiervan is ongetwijfeld het recept van Coca-Cola. In veel gevallen is geheimhouding de meest aangewezen en goedkoopste manier om namaak van je product tegen te gaan. Het is een strategie die vooral nuttig is wanneer de opbouw of productiewijze van je product moeilijk te ontdekken is.

De kosten van deze vorm van bescherming liggen vooral in het opzetten van de nodige controlemechanismen: het opnemen van een niet-concurrentiebeding in je contracten, werken met geheimhoudingscontracten, …

Handelsnaam

Onder haar handelsnaam is een onderneming actief bezig en gekend in de markt. Het recht op een handelsnaam ontstaat als je de eerste bent die de naam publiek gebruikt als handelsnaam voor je onderneming. Het is verstandig om de handelsnaam via een ondernemingsloket te laten registreren bij de Kruispuntbank. Het recht op een handelsnaam is beperkt tot het geografisch gebied waarin je je producten of diensten verhandelt.

De wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument verbiedt het voeren van een handelsnaam die de naam van een merk van een ander bedrijf bevat of daar sterk op lijkt.

Merk

Als merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van producten of van verpakkingen en alle andere voor grafische weergave vatbare tekens die dienen om de producten en diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden. Een merk is een rechtstitel die aan de titularis ervan een exclusiviteit verleent voor een welbepaald grondgebied voor waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Voorbeelden zijn legio: de vorm van de Coca-Colafles, de naam Nike, het logo van Mercedes, …

Opgelet, niet alle tekens kunnen als merk geregistreerd worden, er zijn immers wettelijke beperkingen.

Octrooi

Een octrooi (ook wel patent genoemd) is een exclusief recht op een uitvinding waarmee je een ander kunt verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, gedurende een bepaalde periode.

In het algemeen kan er worden gesteld dat een uitvinding een technische oplossing is voor een bepaald probleem. Het kan gaan om een product of een procédé of een specifieke toepassing. Een uitvinding is octrooieerbaar indien zij nieuw, industrieel toepasbaar en het resultaat van uitvinderswerkzaamheid is. Zo bestaan er octrooien op opvouwfietsen, bouwmaterialen, …

Tekening of model

Met een tekening of een model beschermt men het uiterlijk van een product. Onder het uiterlijk van een product verstaan we onder meer: de kenmerken van lijnen, omtrekken, kleuren, vorm, textuur of materialen van het product zelf of van zijn versiering.

Een tekening of model is een rechtstitel die aan de titularis ervan een tijdelijke exclusiviteit verleent voor de exploitatie op een welbepaald grondgebied. Tekeningen omvatten alle tweedimensionale vormen zoals dessins en patronen op stoffen en papier. Onder modellen vallen de driedimensionale vormen van gebruiksvoorwerpen of delen ervan.

Voorbeelden hiervan zijn: het model van een auto, de vorm van een koffiekan, het decoratief motief van een handschoen, …

Onze diensten
 • Subsidiebegeleiding bij innovatie
  Heb je een innovatief idee?
  Wil je weten of dit idee in aanmerking komt voor financiële steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen?
  Of zoek je ondersteuning en begeleiding bij het uitwerken van je subsidiedossier?
 • Intellectuele Eigendom
  Hoe verhinder je dat je producten nagemaakt worden?
  Schaad je zelf niemand zijn rechten?
  Waar vind je informatie over bestaande technologie om zelf nieuwe ideeën op te baseren?
 • Kennis & Partners
  Zoek je specifieke kennis voor een technologisch probleem?
  Bundel je wel de juiste krachten voor het welslagen van je innovatieplannen?
  Sta je open voor samenwerking?
 • Individuele coaching
  Zoek je advies op maat van jouw bedrijf?
  Heb je vragen rond intellectueel eigendom?
  Wil je weten hoe jouw idee te valoriseren?
Volg ons
Twitter LinkedIn rss YouTube